Ny tågförbindelse ska knyta Sverige närmare kontinenten

Ny tågförbindelse ska knyta Sverige närmare kontinenten

15-feb-2018

Europaspåret skulle innebära en lösning på kapacitetsbrist för godstrafik till kontinenten och samtidigt erbjuda tågresenärer en snabbare resa ut i Europa. Läs mer