Ny tågförbindelse ska knyta Sverige närmare kontinenten

Ny tågförbindelse ska knyta Sverige närmare kontinenten

05-jul-2018

Europaspåret, en planerad fast tågförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn, skulle innebära en lösning på kapacitetsbrist för godstrafik till kontinenten och samtidigt erbjuda tågresenärer en snabbare resa ut i Europa.

https://www.tematransport.se/ny-tagforbindelse-ska-knyta-sverige-narmare-kontinenten/