Studenter vid Alnarp idéutvecklar kring Europaspåret

Studenter vid Alnarp idéutvecklar kring Europaspåret

21-dec-2015

Under hösten har studenter vi SLU Alnarp i masterkursen Large structures arbetat med idéutveckling för Europaspåret.

Studenterna har formulerat frågeställningar rörande Europaspåret – till exempel jämförelser mellan alternativa förbindelser, hur massor från tunnelbygget kan ge ny byggmark och skydda mot havshöjning, hur Europaspåret kan bidra till Landskronas utveckling med mera.

Idéerna har presenterats för politiker och tjänstemän i Landskrona.

http://www.landskrona.se/Nyheter-fraan-Landskrona-stad/17356/3589/Studenter-vid-Sveriges-lantbruksuniversitet-Alnarp-ideutvecklar-kring-Europaspaaret.aspx?fromPageId=17356&backPageId=3574