Europaspåret 2022

Europaspåret är en förbindelse för väg- och järnvägstrafik mellan Landskrona och Köpenhamn. Europaspåret föreslås bli nästa fasta förbindelse tvärs Öresund. Landskrona är en effektiv punkt för att ansluta till det Svenska järnvägsnätet för både regionaltåg, fjärrtåg...