Vad är HH-projektet?

HH-projektet En vägtunnel som binder ihop E4/E6 med svensk sida med E47 i DanmarkEn järnvägstunnel för persontrafik Helsingör – Helsingborg med 45-60 min restid Helsingborg C – Köpenhamn H Ring 5 Avlastning för E47 söder om Helsingör behöver på sikt byggas ut för...