Baggrund

Europasporet er et projekt om en ny fast Øresundsforbindelse mellem København og Landskrona. Projektet drives af Landskrona Kommune, som har foretaget indledende undersøgelser om forbindelsen og arbejder for, at forslaget skal analyseres af danske og svenske myndigheder.

Det unikke med Europasporet er, at forbindelsen kan håndtere både regional-, fjern- og godstog. Ingen andre forslag på en ny Øresundsforbindelse kan detta. I Landskrona er der gode muligheder for at skabe forbindelser til jernbanesystemet i Sverige, og forbindelsen vil medføre, at København bliver et knudepunkt i den skandinaviske banetrafik.

Kapaciteten på og omkring Øresundsbroen for banetrafik er allerede idag tæt på kapacitetsgrænsen. 2029 åbner Femern-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland, hvilket skaber en ny korridor for gods- og fjerntrafik. En stor del af godstrafikken er transittrafik som ska videre til/fra Sverige, og når Femern-forbindelsen åbner forventes antallet godstog at fordobles. Samtidigt er der planer om at køre flere regional- og fjerntog over Øresund. Med andre ord: Markant flere tog skal køre over Øresundsbroen, og der er ikke nok kapacitet.  

Vi tror, Europaspåret er det forslag som bedst løser de udfordringer, vi står overfor. Europasporet øger banekapaciteten, skaber en alternativ vej over Øresund, og gør det muligt at flytte flere lange og tunge transporter fra vej til bane. Derfor synes vi, at Europasporet bør analyseres af nationale myndigheder (Vejdirektoratet og svenske Trafikverket). En analyse af Europasporet er en forudsætning for at kunne tage beslutning om, hvilken forbindelsen som bedst forbedrer transportsystemet og bidrager til klimaomstillingen.