Bakgrund

Europaspåret är ett projekt om en ny fast förbindelse över Öresund mellan Landskrona och Köpenhamn. Projektet drivs av Landskrona stad som har gjort utredningar om förbindelsen och arbetar för att förslaget ska utredas på national nivå av svenska och danska myndigheter. 

Det som är unikt med Europaspåret är att förbindelsen kan hantera både regional-, fjärr- och godståg. Inget annat förslag på en ny Öresundsförbindelse kan detta. Anledningen är att Öresund mellan Landskrona och Köpenhamn är grunt och tunneln kan därför byggas med lutningar som också fungerar för långa och tunga godståg. Samtidigt har man i Landskrona goda möjligheter att på ett effektivt sätt ansluta till de viktigaste järnvägsstråken i södra Sverige; södra stambanan mot Stockholm, Västkustbanan mot Göteborg och godsstråket genom Skåne. Genom att förbindelsen går direkt till Köpenhamn skapar man en effektiv och snabb förbindelse till den danska huvudstaden och vidare ut i Europa. 

Kapaciteten på och kring Öresundsbron för järnvägstrafik är redan idag nära sitt kapacitetstak. 2029 öppnar Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland vilket skapar ett nytt stråk för gods- och fjärrtrafik. En stor del av godstågstrafiken är transittrafik till Sverige och när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar förväntas godstågstrafiken att fördubblas. Samtidigt planeras det för ökningar i både den regionala trafiken och den långväga persontrafiken. Med andra ord: många fler tåg ska köra över Öresundsbron och kapaciteten på bron ock landanslutningarna räcker helt enkelt inte till. 

Ett annat viktigt perspektiv i frågan är redundans. I dag har tågen ingen alternativväg över Öresund om Öresundsbron stängs till exempel på grund av hård vind. Det betyder att järnvägen blir mindre tillförlitlig vilket är viktigt om vi ska utveckla järnvägstrafiken inte minst för gods. I dag finns en alternativ väg för godståg från Sverige till Tyskland via tågfärjorna från Trelleborg, men framtiden för tågfärjorna är osäker bland annat på grund av konkurrensen från Fehmarn Bält förbindelsen. Med Europaspåret säkras redundansen för godstransporterna till kontinenten för Sveriges industri. 

Vi tror Europaspåret är det förslag som bäst löser de utmaningar som man inför. Europaspåret ökar järnvägskapaciteten, skapar redundans, möjliggör överflyttning av transporter från väg till järnväg och bidrar därmed till transportsektorns klimatomställning. Och därför tycker vi att Europaspåret bör utredas av nationella myndigheter (Trafikverket och danska Vejdirektoratet). Utredning av myndigheterna är en förutsättning för att kunna jämföra olika förslag på ny förbindelse och ta beslut om vilken förbindelse som bäst förbättrar transportsystemet och bidrar till transportsektorns klimatomställning. 

 

 

Läs våra utredningar

Nedan hittar du våra rapporter och analyser från 2015 fram till idag. Klicka på respektive länk för att läsa direkt på skärmen. Det finns även möjlighet att ladda ner dokumenten som pdf:er. 

 Europaspåret rapport 2019

Europaspåret rapport 2017

Europaspåret report 2017

Europaspåret rapport 2016

Europaspåret rapport 2015

Europaspåret – nyttoanalys, 2015