Regionala trafikfunktioner

  • Genomgående Helsingborg-Kristianstad
  • Ringlinje restider <60 min även i motsatt riktning (redundans för pendlare!)
  • Dansk direkttrafik till nya stationer i Malmö utan att belasta Citytunneln

Restider inom 30 min från Köpenhamn