• Göteborg – Köpenhamn 1h 45 min (>45 min besparing)
  • Stockholm-Köpenhamn med Lund-Hässleholm och koppling mot Rååbanan/Landskrona (ca 30 min besparing)
  • Genomgående tåg Stockholm/Göteborg- Hamburg/Berlin går via Köpenhamn H (dock ej Malmö/Lund)

Fjärrtrafik – restider