NYTT GODSSTRÅK

Europaspåret skapar:

  • Fördubblad kapacitet för godståg
  • Kortare körsträcka
  • Kortare gångtid
  • Avlastar Kävlinge, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö från genomgående godstrafik
  • Ökar kapaciteten och minskar kapacitetskonflikter för persontrafik i Skåne och framför allt kring Malmö
  • Redundans med två stråk
  • Godslösning -> Prioriterat av EU vilket ger möjlighet till 40-50% medfinansiering