EUROPASPÅRET

Ett förslag framtaget utifrån de faktiska problemen.

Trafikslag

  • Regionaltåg
  • Godståg
  • Fjärrtåg
  • Kombinerbar med väg

Ingående delar

  • Triangelspår Teckomatorp/Eslöv
  • Anslutningsspår och station Landskrona
  • Sänktunnel Landskrona-Köpenhamn
  • Borrad tunnel under Köpenhamn
  • Station (Triangeln) vid Köpenhamn H
  • Väganslutning (kombinationstunnel)