Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om Europaspåret

Landskrona stad förordar att regeringen tillsätter utredning om Europaspåret

Regeringen gav 2020 Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för en ny infrastrukturproposition som förväntas att presenteras i vår. Inriktningsunderlaget är på remiss fram till 29 januari 2021. Landskrona stad skickar ett eget remissyttrande till Infrastrukturdepartementet för att uppmärksamma regeringen på det internationella perspektivet. Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland kommer enligt trafikprognoser att fördubbla godstrafiken på järnvägen och för att Sverige och svensk industri kan dra nytta av det nya järnvägsstråket krävs en ny järnvägsförbindelse över Öresund med godskapacitet. Förslaget om en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn kallad Europaspåret är det enda förslaget på en ny fast Öresundsförbindelse med godskapacitet. 

Läs hela Landskrona stads remissyttrande här.  

Bilförbindelse möjlig i Europaspåret

Med anledning av danske Vejdirektoratets arbete med en Östlig Ringvej runt om Köpenhamn har Landskrona stad tittat på möjligheten att lägga till en bilförbindelse i Europaspårets tunnel till regional-, fjärr- och godståg. Lösningen behöver utredas djupare men det finns bra möjligheter att skapa mycket effektiv infrastruktur genom att kombinera dessa två projekt. Att lägga till en vägtunnel i Europaspåret på samma sätt som Fehmarn-förbindelsen skulle betyda en relativ liten extra kostnad och samtidigt skapa intäkter som kan finansiera järnvägsdelen. Europaspåret skulle kunna bli ett självfinansierande projekt. 

Landskrona vill också ha biltunnel till Danmark 

Landskrona vil også have biltunnel til Danmark

Följ oss på Twitter

Nu sätter @bromantiker ner foten: @europasparet är den bästa lösningen för Sverige: "Förslaget från Landskrona innebär flest lösningar: till skillnad från Malmös och Helsingborgs förslag möjliggör Europaspåret godstransporter."
https://t.co/FM7ToNxHtL @JonkopingsPost

Fjärr- och godståg måste ha en alternativ väg över Öresund! Finns bara ett förslag på ny förbindelse över Öresund som löser detta. Dags att utreda fast förbindelse Köpenhamn-Landskrona!

#svpol #infrapol @infradep @regionskane @GreaterCph @STRINGorg @RegionH_RegUdv #dkpol #dktrp

Mycket bra av @moderaterna och @Mariastockhaus att lyfta frågan om redundans för godståg över Öresund sin motion till infrastrukturpropositionen.
#infrapol #svpol #järnväg

https://t.co/89FNtCWy1f

Load More...