Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om Europaspåret

Artikel i Dagens Samhälle 19 juli

I Skånedebatten om en ny förbindelse mellan Skåne och Danmark har behovet av effektiva järnvägslösningar för godstrafiken kommit i skymundan. Bara förespråkarna för Europaspåret Landskrona-Köpenhamn lyfter godstransporterna. Läs mer

Följ oss på Twitter

Infrastrukturminister @TomasEneroth om nästa Öresundsförbindelse och Europaspåret https://t.co/bWsMJx0ZCR @Kvallsposten @cbperlenberg

“Europaspåret möjliggör både snabbare tågresa mellan Stockholm och Köpenhamn och vidare ner mot Hamburg, men framför allt en nödvändig, klimatvänlig övergång till rälsbunden godstransport.” @cbperlenberg @Kvallsposten #infrapol

"Eftersom sundet är grunt mellan Landskrona och Köpenhamn skulle järnvägstunneln få relativt små lutningar vilket passar bra för de upp mot 1 050 meter långa godståg som operatörerna efterfrågar", skriver Björn Westerberg @tagoperatorerna och Torkild Strandberg i @dagenssamhalle

@Kvallsposten @elingustafsson8 @socialdemokrat @KvPOpinion Kanon att behovet av underhåll och utökade möjligheter för transport av gods på räls betonas. @europasparet innehåller ett genomarbetat förslag för just godstrafik och därför lite märkligt att det alternativet inte lyfts högre på regional och nationell nivå.

Load More...