Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om Europaspåret

En tunnel under Öresund framtidssäkrar järnvägen

Björn Westerberg, vd Tågoperatörerna, och Torkild Strandberg, kso i Landskrona (L), uppmanar i Dagens Samhälle till att alla förslag som kan bidra med en lösning på sårbarheten och kapacitetsproblemen över Öresund bör utredas noggrant. Läs hela debattartikeln här.

Följ oss på Twitter

"Europaspåret är det enda förslaget på en Öresundsförbindelse som ger ny kapacitet till både gods-, fjärr- och regionaltåg. Europaspåret avlastar Öresundsbron och kan vara den förbindelse som klimatet behöver för att flytta gods från väg till järnväg"
https://t.co/yluxRMvfuz

"Landskrona har tagit fram ett eget förslag till fast förbindelse med Danmark, som alternativ till HH-förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör". #Europaspåret är enda förslag på ny Öresundsförbindelse som skapar ny och viktig kapacitet till godståg. @DNEkonomi @torbjornpeter

DN Ekonomi@DNEkonomi

Ny tunnel planeras under Öresund • I år ska utredningen om "HH-förbindelsen" mellan Sverige och Danmark bli klar.
https://t.co/kWqti6BsC9

Europaspåret kan bidra med den kapacitet till både gods- och persontåg över Öresund som behövs när #fehmarn-förbindelsen öppnar.

@ingridrunsten @sydsvenskan

https://t.co/nW5O4tQrxV

Utredning av @SwecoSweden visar att Öresundsbron blir en flaskhals runt 2035 på grund av ökade godstågstransporter. Europaspåret är fortsatt enda förslag på ny Öresundsförbindelse med kapacitet till godståg som kan lösa problemet. #svpol #Transport https://t.co/IhhkUgKCCE

@tistel @peraltenberg @per Det sista är just en bra argument varför höghastighetsbana måste gå hela vägen till Amsterdam och genom @europasparet där finns många flaskhalsar som måste tå bort mellan Sverige och kontinenten. Så det där finns väl de kapacitet i Danmark som behövs.

Load More...