Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om Europaspåret

Hur löser vi problemet med den fullbelagda Kustbanan?

EUROPASPÅRET

Ett förslag framtaget utifrån de faktiska problemen.

Trafikslag

 • Regionaltåg
 • Godståg
 • Fjärrtåg
 • Kombinerbar med väg

Ingående delar

 • Triangelspår Teckomatorp/Eslöv
 • Anslutningsspår och station Landskrona
 • Sänktunnel Landskrona-Köpenhamn
 • Borrad tunnel under Köpenhamn
 • Station (Triangeln) vid Köpenhamn H
 • Väganslutning (kombinationstunnel)

Vad är HH-projektet?

HH-projektet

 • En vägtunnel som binder ihop E4/E6 med svensk sida med E47 i Danmark
 • En järnvägstunnel för persontrafik Helsingör – Helsingborg med 45-60 min restid 
 • Helsingborg C – Köpenhamn H

Ring 5

 • Avlastning för E47 söder om Helsingör behöver på sikt byggas ut för att avlasta ring 3 & 4 i Köpenhamn
 • Norra delen av Ring 5 har ett politisk mycket kontroversiellt markreservat
 • Södra delen ska byggas till

Europaspåret 2022

Europaspåret är en förbindelse för väg- och järnvägstrafik mellan Landskrona och Köpenhamn. Europaspåret föreslås bli nästa fasta förbindelse tvärs Öresund.

Landskrona är en effektiv punkt för att ansluta till det Svenska järnvägsnätet för både regionaltåg, fjärrtåg och godståg samt till motorvägen.

Kust till kustanslutningen är tänkt att byggas som en sänktunnel under Öresund med samma tunnelelement som Fehmarn Bält förbindelsen, i samma fabrik i Rödby havn.

Väganslutning är tänkt att göras till Östlig ringvej med anslutning till Kastrup och med Köpenhamn.

PROBLEM I JÄRNVÄGSNÄTET SOM EUROPASPÅRET LÖSER

Europaspårets vägdel kommer att avlasta E6 söder om Landskrona och korta restiden mot Köpenhamn, Danmark och kontinenten.

Restider väg, Köpenhamns flygplats till:

Ort

Helsingborg
Landskrona
Halmstad
Göteborg

Öresundsbron

64 min
44 min
104 min
185 min

Europaspåret

41 min
21 min
81 min
162 min

Tidsvinst

23 min
23 min
23 min
23 min

Europaspårets järnvägsdel kommer att avlasta Lomma-banan, Eslöv-Lund-Malmö, Malmöringen, Öresundsbron inklusive landanslutningar och Köpenhamn H.

Restider järnväg, Köbenhavn H till:

Ort

Helsingborg
Landskrona
Lund
Kristianstad
Halmstad
Göteborg

Öresundsbron

80 min
70 min
50 min
100 min
120 min
165 min

Europaspåret

25 min
14 min
30 min
60 min
60 min
105 min

Tidsvinst

55 min
56 min
20 min
40 min
60 min
60 min

KAPACITET OCH REDUNDANS

Europaspåret skapar fördubblad kapacitet för godstrafiken och skapar redundans i systemet. Stråket blir en stor genväg för gods- och persontrafik mot Danmark och vidare mot Fehmarn Bält och kontinenten.

Byggteknik

Västkustbanan får anslutning till Europaspåret i båda riktningar. Godsstråket genom Skåne och Södra stambanan ansluts med möjlig koppling till nya stambanan.

Landskrona station byggs ut med en ny stationsdel för Europaspåret med fyra persontågsspår och två godstågsspår. Stationen byggs nedsänkt med Hyllie station som förebild. Från stationen går spåren söderut mot Köpenhamn. 

Byggteknik

Första delen ut i havet byggs på en gemensam väg- och järnvägsbro, som övergår på en konstgjord ö likt Pepparholm söder om Gråen. På ön går väg- och järnväg ner i sänktunnel under Öresund, med samma tunnelsektioner som Fehmarn Bält projektet byggs med. På Danska sidan ansluter vägen till Östlig Ringvej och järnvägen borras i tunnel likt Metron under Köpenhamn, och persontrafiken ansluts med ny stationsdel vid Köpenhamn H och godstrafiken väster om med riktning mot Fehmarn Bält.

Följ oss på Twitter

Statsminister Stefan Löfven @SwedishPM säger i #pldebatt att viktigaste för klimatet är att flytta godstransporter från väg till järnväg. Vad väntar vi på? - Utred fast förbindelse Landskrona-Köpenhamn så det finns kapacitet och redundans för godstågen mot Kontinenten. #svpol

Meget interessant artikel i @ingdk om flaskehalsen København H - Nordens mindste hovedbanegård.

Skal dele af trafikken herunder internationale tog køre udenom København H i fremtiden? Og hvilket muligheder er der for at øge kapaciteten?

https://t.co/3s8Y32ORAL

#dktrp

Load More...