Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om Europaspåret

Landskrona stad förordar att regeringen tillsätter utredning om Europaspåret

Regeringen gav 2020 Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för en ny infrastrukturproposition som förväntas att presenteras i vår. Inriktningsunderlaget är på remiss fram till 29 januari 2021. Landskrona stad skickar ett eget remissyttrande till Infrastrukturdepartementet för att uppmärksamma regeringen på det internationella perspektivet. Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland kommer enligt trafikprognoser att fördubbla godstrafiken på järnvägen och för att Sverige och svensk industri kan dra nytta av det nya järnvägsstråket krävs en ny järnvägsförbindelse över Öresund med godskapacitet. Förslaget om en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn kallad Europaspåret är det enda förslaget på en ny fast Öresundsförbindelse med godskapacitet. 

Läs hela Landskrona stads remissyttrande här.  

Bilförbindelse möjlig i Europaspåret

Med anledning av danske Vejdirektoratets arbete med en Östlig Ringvej runt om Köpenhamn har Landskrona stad tittat på möjligheten att lägga till en bilförbindelse i Europaspårets tunnel till regional-, fjärr- och godståg. Lösningen behöver utredas djupare men det finns bra möjligheter att skapa mycket effektiv infrastruktur genom att kombinera dessa två projekt. Att lägga till en vägtunnel i Europaspåret på samma sätt som Fehmarn-förbindelsen skulle betyda en relativ liten extra kostnad och samtidigt skapa intäkter som kan finansiera järnvägsdelen. Europaspåret skulle kunna bli ett självfinansierande projekt. 

Landskrona vill också ha biltunnel till Danmark 

Landskrona vil også have biltunnel til Danmark

Följ oss på Twitter

Hoppas alla som har intresse av en ny Öresundsförbindelse lyssnade på Fabrizio Moscatelli från @TransportDTU när han presenterade sin studie av nya förbindelser förra veckan på #railweek. Studien pekar på att Europaspåret är projektet med flest nyttor!
#banebranchen #järnväg

@magnusjacobsson Lösningen för kortare restider till Köpenhamn (och kontinenten) och kraftigt ökad godskapacitet är tunneln mellan Landskrona och Köpenhamn. HH-tunneln däremot är mer en ersättning för redan elektrifierad färjetrafik i Helsingborg.

Load More...