Om Europasporet

Her kan du finde uddybet information

Resume

Europasporet er Landskrona Kommunes forslag til en ny fast forbindelse mellem Sverige og Danmark, som kan skabe positive effekter for person- og godstrafikken samt klimaomstillingen. 

Der er behov for en ny fast forbindelse over Øresund. Den eneste faste forbindelse, Øresundsbroen, har ikke tilstrækkelig kapacitet til fremtidens efterspørgsel, og der er brug for en ny fast forbindelse for at udvikle og
forbedre togtrafikken for passagerer og gods. Øresundsbroen er allerede i dag en flaskehals i det europæiske transportsystem.

Pendlingen i Øresundsregionen stiger, hvilket stiller krav til transportsystemet, som skal være punktligt med korte rejsetider. Interessen for klimavenlige togrejser på længere strækninger gennem Europa er også voksende, hvilket kræver yderligere jernbanekapacitet.

Når Femern-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland åbner 2029 forventes godstogstrafikken at blive fordoblet. Hvis flere godstransporter skal gå på jernbanen i fremtiden er der brug for mere banekapacitet over Øresund.

Europasporet bidrager til at udvikle den regionale togtrafik og løser kapacitetsproblemerne for godstrafikken og de lange personrejser. Europasporet aflaster de hårdt trafikerede spor gennem Lund, Malmø og Københavns Lufthavn, Kastrup. Europasporet vil også medføre en væsentlig kapacitetsforbedring på Københavns Hovedbanegård.

Europasporet er det eneste forslag på en ny forbindelsen over Øresund, som skaber en helhedsløsning for togtrafikken.