Europaspåret i detaljer

Øresund er lavvande mellem København og Landskrona. Derfor kan man bygge en sænketunnel med relativt lave hældninger. Tunellen anlægges med støbte tunnelelemeneter, som sænkes ned i en udgravet rende i havbunden. Derefter fyldes renden og tunnelen dækkes med et tykt jordlag, som holder tunnelen på plads.
Europasporets tunnelsektion har to separate tunnelrør for togtrafik – et i hver retning. Mellem rørene er der et rør til service og evakuering og oven over, er der et tunnelrør til ventilation.

 

Illustrationen viser, hvordan Europasporet forbindes til Landskrona og eksisterende jernbane på svensk side.

Illustrationen viser, hvordan Europasporet forbindes til København og den eksisterende jernbane i Danmark. Illustrationen viser også, hvordan en bilforbindelsen i samme tunnel kan forbindes til kommende Østlig Ringvej. Læs mere om bilforbindelsen her.