Fjerntrafik

Med Europasporet mindsker rejsetiden København-Stockholm med 30 minutter via en ny forbindelse til højhastighedsbanen mellem Eslöv og Höör. Mellem København og Göteborg forbedres rejsetiden med 55 minutter.

Hvis Sverige udbygger sit højhastighedsnet fuldt ud forbedres rejsetiderne København-Stockholm med yderligere en time.

Tabellen herover viser, hvordan rejsetiderne forventes at udvikles de kommende år. Når Femern-forbindelsen åbner 2029, forventes også forbedringerne i jernbanen mellem København og Femern at være klare. Det betyder, at rejsetiden København-Hamborg forbedres med 2,5 time. Til 2035 planlægges de første etapper af højhastighedsnettet i Sverige. Rejsetiden København-Stockholm forbedres dermed med 50 minutter.