Regional udvikling

Baneforbindelsen mellem København og Landskrona forkorter rejsetiderne markant mellem flere byer. Illustrationen viser, hvilke byer som kan nås på mindre end en time fra København H med Øresundsbroen og Europasporet. Europasporet skaber en alternativ baneforbindelse over Øresund, hvilket skaber redundans i systemet. Det betyder, at man vil kunne krydse Øresund med en rimelig rejsetid, selvom en af forbindelserne skulle være lukket.

Arbejdsmarkedsregionen med mulige pendlingstider på under en time beregnes at øge med 220 000 på svensk side med Europasporet. På dansk side skulle kommuner vest for København få pendlingsafstand til den svenske side af Øresund og dermed udvide den integrerede arbejdsmarkedsregion med yderligere 105 000 personer. Den fælles arbejdsmarkedsregion skulle altså øge med totalt 325 000 personer eller 25 %.