HH-projektet

  • En vägtunnel som binder ihop E4/E6 med svensk sida med E47 i Danmark
  • En järnvägstunnel för persontrafik Helsingör – Helsingborg med 45-60 min restid 
  • Helsingborg C – Köpenhamn H

Ring 5

  • Avlastning för E47 söder om Helsingör behöver på sikt byggas ut för att avlasta ring 3 & 4 i Köpenhamn
  • Norra delen av Ring 5 har ett politisk mycket kontroversiellt markreservat
  • Södra delen ska byggas till