Vælg en side

Europasporet – en fast forbindelse mellem København og Landskrona

Europasporet er den naturlige forlængelse af Femern-forbindelsen, som fordobler jernbanekapaciteten over Øresund, forbedre mulighederne for gods- og fjerntogstrafik og mindsker rejsetiderne i Øresundsregionen.

Hvorfor Europasporet?

Øresundsbroen er i dag den eneste forbindelse over Øresund for togtrafik. Broen har ikke kapacitet til fremtidens behov og er allerede i dag en flaskehals i europæiske transportsystem. Der er brug for ny kapacitet over Øresund til både regional-, fjern-, og godstrafik. Europasporet er det eneste forslag på en ny fast forbindelse over sundet, som præsenterer en helhedsløsning for togtrafikken.

Fakta om Europaspåret

En 19 km lang tunnel mellem København og Landskrona til fjern-, regional- og godstog.

Mindsker rejsetiden fra København til Stockholm med 30 minutter.

Mindsker rejsetiden fra København til Göteborg med 55 minutter.

Øger jernbanekapaciteten over Øresund med 100 % og aflaster jernbanen gennem Københavns Lufthavn, Malmö og Lund.

Grøn infrastruktur som flytter godstransport fra vej til jernbane.

Kan håndtere stigningen i godstogstransporter mellem Danmark og Sverige på 90 %, som forventes når Femern-forbindelsen til Tyskland åbner 2028.

Skaber sammen med Øresundsbron et sammenhængende, robust og pålideligt togsystem over Øresund.

Skaber markant kortere rejsetider i Øresundsregionen og forbedrer pendlingsmulighederne.

Øger arbejdsmarkedsregionen med 325.000 personer i den arbejdsdygtige alder.

En investering på 48 milliarder svenske kroner, som kan få op til 40% i EU-tilskud.

Nyheder

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.

Her kan du downloade vores seneste rapport, som indeholder alt du behøver at vide om Europasporet.