Regional utveckling

Järnvägsförbindelsen mellan Landskrona och Köpenhamn förkortar restiderna väsentligt mellan många resmål. Illustrationen intill visar vilka orter som nås på mindre end en timme från Köpenhamn H med Öresundsbron och Europaspåret. Europaspåret skapar en alternativ järnvägsförbindelse över Öresund, vilket ger redundans i systemet. Redundansen skapar en försäkring för möjligheten att kunna korsa Öresund med rimliga restider även om den närmaste vägen skulle vara stängd till exempel på grund av hård vind eller en olycka.

 

Den funktionella arbetsmarknadsregionen med möjliga arbetspendlingstider under en timme är beräknad att öka med 220 000 personer på svensk sida med Europaspåret. På dansk sida skulle kommuner väster om Köpenhamn få dagspendlingstillgång till svenska sidan av Öresund och därigenom utöka den integrerade arbetsmarknadsregionen med ytterligare 105 000 personer. Den gemensamma arbetsmarknadsregionen med Europaspåret skulle alltså öka med 325 000 personer i arbetsför ålder, vill är en ökning med 25 %

 

Läs våra utredningar

Nedan hittar du våra rapporter och analyser från 2015 fram till idag. Klicka på respektive länk för att läsa direkt på skärmen. Det finns även möjlighet att ladda ner dokumenten som pdf:er. 

 Europaspåret rapport 2019

Europaspåret rapport 2017

Europaspåret report 2017

Europaspåret rapport 2016

Europaspåret rapport 2015

Europaspåret – nyttoanalys, 2015