Regional utveckling

Kortare restider

Järnvägsförbindelsen mellan Landskrona och Köpenhamn förkortar restiderna väsentligt mellan många resmål. Illustrationen intill visar vilka orter som nås på mindre end en timme från Köpenhamn H med Öresundsbron och Europaspåret. Europaspåret skapar en alternativ järnvägsförbindelse över Öresund, vilket ger redundans i systemet. Redundans innebär en försäkring om att kunna korsa Öresund med rimliga restider även om den närmaste vägen skulle vara stängd till exempel på grund av hård vind eller en olycka.

 

En ringlinje runt Öresund

 

Europaspåret avlastar Lomma-banan, Södra Stambanan mellan Eslöv-Lund-Malmö, Malmöringen och Öresundsbron inklusive landanslutningar samt Köpenhamn H. 

Trafikeringen för den regionala trafiken kan göras så att de båda fasta förbindelserna används av samma linjer så att en ringlinje och u-formade linjer skapas. Detta gör att fler stationer trafikeras med färre tågvändningar vilket är positivt för kapaciteten. 

Att ha fler linjer som rör sig mellan Skåne och Köpenhamn knyter också Öresundsregionen närmare och förbättrar tillgängligheten till Köpenhamns flygplats, Kastrup.  

Utredning och analys

Europaspåret har utreds och analyserats sen 2015. Du kan hämta broschyrer, rapporter och analyser här.