En ny fast Øresundsforbindelse

En tunnel mellem Danmark og Sverige kan fordoble jernbanekapaciteten, mindske rejsetiderne og skabe muligheder for mere bæredygtig person- og godstransporter.

Hvorfor Europasporet?

Øresundsbroen er i dag den eneste forbindelse over Øresund for togtrafik. Broen har ikke kapacitet til fremtidens behov og er allerede i dag en flaskehals i det europæiske transportsystem. Der er brug for ny kapacitet over Øresund til både regional-, fjern-, og godstrafik. Europasporet er det eneste forslag på en ny fast forbindelse over Sundet, som præsenterer en helhedsløsning for togtrafikken.

Fakta om Europaspåret

En 19 km lang tunnel mellem København og Landskrona til fjern-, regional- og godstog. Mulighed for bilforbindelse i samme tunnel.

Mindsker rejsetiden fra København til Stockholm med 30 minutter.

Mindsker rejsetiden fra København til Göteborg med 55 minutter.

Øger jernbanekapaciteten over Øresund med 100 % og aflaster jernbanen gennem Københavns Lufthavn, Malmö og Lund.

Grøn infrastruktur som flytter godstransport fra vej til jernbane.

Kan håndtere stigningen i godstogstransporter mellem Danmark og Sverige på 100%, som forventes når Femern-forbindelsen til Tyskland åbner 2029.

Skaber sammen med Øresundsbron et sammenhængende, robust og pålideligt togsystem over Øresund.

Skaber markant kortere rejsetider i Øresundsregionen og forbedrer pendlingsmulighederne.

Øger arbejdsmarkedsregionen med 325.000 personer i den arbejdsdygtige alder.

Et selvfinansierende projekt med en afbetalninstid på mindre end 40 år.

Nyhedsbrev

Du kan få seneste nyt om Europasporet ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Nyheder

Ny brochure om Europasporet

Hvis du vil have et samlet overblik over projektet Europasporet, kan du nu læse vores seneste broschure på dansk. Her er der information om, hvorfor der er brug for en ny Øresundsforbindelse, hvordan Europasporet kan bygges og finansieras, samt hvilke regionale,...

läs mer

Europasporet kan bidrage til bedre togtrafik i Danmark

Togtrafikken på Kystbanen mellem København og Helsingør diskuteres i øjeblikket livligt efter, at DSB har fremlagt et forslag til en ny køreplan, som gør rejsetid længere. Derudover kører togene på Kystbanen ikke længere direkte til Københavns Lufthavn.  De svenske...

läs mer