Europasporet – en fast forbindelse mellem Danmark og Sverige

En tunnel under Øresund mellem København og Landskrona er den naturlige forlængelse af Femern-forbindelsen. Det vil fordoble jernbanekapaciteten over Øresund, forbedre mulighederne for gods- og fjerntogstrafik og mindske rejsetiderne i Øresundsregionen.

Hvorfor Europasporet?

Øresundsbroen er i dag den eneste forbindelse over Øresund for togtrafik. Broen har ikke kapacitet til fremtidens behov og er allerede i dag en flaskehals i det europæiske transportsystem. Der er brug for ny kapacitet over Øresund til både regional-, fjern-, og godstrafik. Europasporet er det eneste forslag på en ny fast forbindelse over Sundet, som præsenterer en helhedsløsning for togtrafikken.

Fakta om Europaspåret

En 19 km lang tunnel mellem København og Landskrona til fjern-, regional- og godstog. Mulighed for bilforbindelse i samme tunnel.

Mindsker rejsetiden fra København til Stockholm med 30 minutter.

Mindsker rejsetiden fra København til Göteborg med 55 minutter.

Øger jernbanekapaciteten over Øresund med 100 % og aflaster jernbanen gennem Københavns Lufthavn, Malmö og Lund.

Grøn infrastruktur som flytter godstransport fra vej til jernbane.

Kan håndtere stigningen i godstogstransporter mellem Danmark og Sverige på 100%, som forventes når Femern-forbindelsen til Tyskland åbner 2029.

Skaber sammen med Øresundsbron et sammenhængende, robust og pålideligt togsystem over Øresund.

Skaber markant kortere rejsetider i Øresundsregionen og forbedrer pendlingsmulighederne.

Øger arbejdsmarkedsregionen med 325.000 personer i den arbejdsdygtige alder.

Et selvfinansierende projekt med en afbetalninstid på mindre end 40 år. 

Nyheder

Vi afliver myterne om Europasporet

Nogle gange præsenteres ukorrekte eller unuancerede påstande om Europasporet i debatten. Det er vigtigt for os at aflive de myter, der bliver spredt, og derfor vil vi her gennemgå de mest almindelige påstande og give vores forklaring. Myte #1: Europasporet er dyrt og...

läs mer

Sådan vil partierne udvikle jernbanen

I forbindelse med den danske valgkamp, som kulminerer tirsdag den 1. november, har vi spurgt de 14 opstillede partier om deres syn på udvikling af jernbanen, og hvilken rolle de mener, at jernbanen skal spille i fremtiden. Herunder kan du læse svarene fra Alternativet...

läs mer

Vil du vide mere?

I vores seneste brochure kan du læse alt om Europasporet på dansk.

Nyhedsbrev

Du kan få seneste nyt om Europasporet ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.