En ny fast Øresundsforbindelse

En tunnel mellem Danmark og Sverige skaber robust infrastruktur med mere jernbanekapacitet, kortere rejsetider og muligheder for mere bæredygtig person- og godstransport.

Hvorfor Europasporet?

Øresundsbroen er i dag den eneste forbindelse over Øresund for togtrafik. Strækningen mellem København og Malmø er en sårbarhed og en flaskehals i det europæiske transportsystem. Der er brug for en alternativ transportvej over Øresund og mere kapacitet til både regional-, fjern-, og godstrafik. Europasporet er det eneste forslag på en ny fast forbindelse over Øresund, som præsenterer en helhedsløsning for togtrafikken.

Fakta om Europasporet

En 21 km lang tunnel mellem København og Landskrona til fjern-, regional- og godstog. Mulighed for bilforbindelse i samme tunnel.

Mindsker rejsetiden fra København til Stockholm med 30 minutter.

Mindsker rejsetiden fra København til Göteborg med 55 minutter.

Øger jernbanekapaciteten over Øresund med 100 % og aflaster jernbanen gennem Københavns Lufthavn, Malmö og Lund.

Grøn infrastruktur som flytter godstransport fra vej til jernbane.

Kan håndtere stigningen i godstogstransporter mellem Danmark og Sverige, som forventes når Femern-forbindelsen til Tyskland åbner 2029.

Skaber sammen med Øresundsbron et sammenhængende, robust og pålideligt togsystem over Øresund.

Skaber markant kortere rejsetider i Øresundsregionen og forbedrer pendlingsmulighederne.

Øger arbejdsmarkedsregionen så flere arbejdstagere kan nå flere arbejdspladser. 

Et selvfinansierende projekt med en afbetalninstid på mindre end 40 år.

Linkedin

Du kan holde dig opdateret om Europasporet og arbejdet mod en ny Øresundsforbindelse ved at følge os på Linkedin.  

Nyhedsbrev

Du kan få seneste nyt om Europasporet ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

X

Du kan holde dig opdateret om Europasporet og arbejdet mod en ny Øresundsforbindelse ved at følge os på Linkedin. 

Nyheder

Seneste nyt om Europasporet – maj 2024

I dette nyhedsbrev skriver vi om svenske Trafikverkets kommende analyse af transport over Øresund, som påpeger, at en ny Øresundsforbindelse skal være funktionel for både gods- og persontog. Europasporet er det eneste forslag til en ny forbindelse, som kan dette og...

läs mer

Vi afliver myterne om Europasporet

Nogle gange præsenteres ukorrekte eller unuancerede påstande om Europasporet i debatten. Det er vigtigt for os at aflive de myter, der bliver spredt, og derfor vil vi her gennemgå de mest almindelige påstande og give vores forklaring. Myte #1: Europasporet er dyrt og...

läs mer

Seneste nyt om Europasporet – marts 2024

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om, hvordan forskellige forslag til en ny Øresundsforbindelse kan fylde forskellige funktioner, og hvordan Europasporet fylder de behov som den svenske myndighed Trafikverket foreløbigt peger på i forbindelse med deres...

läs mer