Fjärrtågstrafiken

Snabbare restider och fler avgångar

 

Skåne är den enskilt största destinationen för tåg från Göteborg/Stockholm. Europaspåret avlastar hårt belastade järnvägsstråk i Skåne vilket möjliggör utökad fjärrtågtrafik via Lund-Malmö-Kastrup-Köpenhamn. 

Europaspåret minskar restiden Köpenhamn-Stockholm med 30 minuter via en koppling till södra stambanan mellan Eslöv och Höör. Mellan Göteborg och Köpenhamn förbättras restiden med 60 minuter, vilket skulle få fler att åka tåg fram för flyg.

2029 förväntas Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland att öppna och upprustningen av järnvägen mellan Köpenhamn och Fehmarn att vara klar. Det betyder att restiden Köpenhamn-Hamburg förbättras med 2,5 timme. 

 

Utredning och analys

Europaspåret har utreds och analyserats sen 2015. Du kan hämta broschyrer, rapporter och analyser här.