Fjärrtågstrafiken

Skåne är den enskilt största destinationen för tåg från Göteborg/Stockholm. Europaspåret avlastar hårt belastade järnvägsstråk i Skåne vilket möjliggör utökad fjärrtågstrafik via Lund-Malmö-Kastrup-Köpenhamn. 

Europaspåret minskar restiden Köpenhamn-Stockholm med 30 minuter via en koppling till nya stambanan mellan Eslöv och Höör. Mellan Göteborg och Köpenhamn förbättras restiden med 60 minuter, vilket skulle få fler att åka tåg fram för flyg.

Om Sverige skulle bygga nya stambanor fullt ut, det vill säga binda samman Ostlänken med sträckan Lund-Hässleholm, förbättras restiderna Stockholm-Köpenhamn med ytterligare 1 timme.

Tabellen ovan visar hur restiderna på fjärrtågssträckor kommer att utvecklas de kommande åren. 2029 förväntas Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland att öppna och upprustningen av järnvägen mellan Köpenhamn och Fehmarn att vara klar. Det betyder att restiden Köpenhamn-Hamburg förbättras med 2,5 timme. Till 2035 planeras de första höghastighetsetapperna vara utbyggda i Sverige. Restiden Stockholm-Köpenhamn förbättras därmed med 50 minuter.