Fjärrtågstrafiken

Med Europaspåret minskar restiden Köpenhamn-Stockholm med 30 minuter via en ny koppling till höghastighetsbanan mellan Eslöv och Höör. Mellan Göteborg och Köpenhamn förbättras restiden med 55 minuter, vilket skulle få fler att åka tåg fram för flyg.

Om Sverige skulle bygga ut höghastighetsnätet fullt ut, det vill säga binda samman Ostlänken med sträckan Lund-Hässleholm, förbättras restiderna Stockholm-Köpenhamn med ytterligare 1 timme.

Tabellen ovan visar hur restiderna på fjärrtågsträckor kommer att utvecklas de kommande åren. 2029 förväntas Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland att öppna och upprustningen av järnvägen mellan Köpenhamn och Fehmarn att vara klar. Det betyder att restiden Köpenhamn-Hamburg förbättras med 2,5 timme. Till 2035 planeras de första höghastighetsetapperna vara utbyggda i Sverige. Restiden Stockholm-Köpenhamn förbättras därmed med 50 minuter.

Läs våra utredningar

Nedan hittar du våra rapporter och analyser från 2015 fram till idag. Klicka på respektive länk för att läsa direkt på skärmen. Det finns även möjlighet att ladda ner dokumenten som pdf:er. 

 Europaspåret rapport 2019

Europaspåret rapport 2017

Europaspåret report 2017

Europaspåret rapport 2016

Europaspåret rapport 2015

Europaspåret – nyttoanalys, 2015