Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om Europaspåret

Stor klimatpotential i Europaspåret

Kreera Samhällsbyggnad har på uppdrag av Landskrona stad beräknat Europaspårets klimatpotential.

Slutsatser

  • År 2040 kommer Europaspåret avlasta vägnätet Helsingborg – Köpenhamn – Rödby – Hamburg med mer än en lastbil i minuten, dygnet runt.
  • Med Europaspåret ökas person- och godstågskapaciteten över Öresund. Detta möjliggör att man år 2040 kan flytta 12 miljoner ton gods per år till järnvägen, vilket motsvarar ca 462 000 lastbilar och 0,46 miljoner ton CO2 per år.
  • Med Europaspåret minskas CO2-utsläppet på sträckan Göteborg-Hamburg med 94%.
  • Med Europaspåret minskas CO2-utsläppet på sträckan Stockholm-Hamburg med 96%.
  • Europaspåret kommer spara 28 miljoner ton CO2 i utsläpp.
  • Kapacitetsökningen för järnvägen skapar ytterligare överflyttningspotential väg till järnväg motsvarande 135 miljoner ton CO2.
  • Trafikverkets nya samhällsekonomiska värdering av koldioxid medför en utsläppsbesparing på 80 miljarder SEK för Europaspåret.

Läs hela klimatberäkningen här.


Artikel i Hamburger Abendblatt

Hamburger Abendblatt skriver om Europaspåret.

”Hamburg hamns arbetsgivarorganisation stöttar Europaspåret eftersom det kommer knyta den ekonomiskt starka region i södra Sverige närmare Hamburg och möjliggör mer godstågstransport till vår hamn” säger Gunther Bonz, Präsident Unternehmensverband Hafen Hamburg.

Läs hela artikeln här (betalvägg).

HH-tunneln erbjuder inte godstågskapacitet

”Europaspåret Landskrona-Köpenhamn är vad klimatet behöver när gods flyttas från väg till järnväg”, skriver Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona i Kvällsposten 8 januari 2020.

Följ oss på Twitter

“Mitt hopp är att vi utreder lösningar som ger utökad järnvägskapacitet. Om det är via HH eller via Landskrona är inte viktigast. Det viktiga är att en ny förbindelse inte blir en ren väglösning” säger ordförande i trafikutskottet @jensholm https://t.co/f9cSMct0IT

Stor klimatpotential i Europaspåret! En helt ny klimatberäkning visar att Europaspåret gör det möjligt att man år 2040 kan flytta 12 miljoner ton gods per år till järnvägen, vilket motsvarar cirka 462 000 lastbilar!
https://t.co/ttK18m3pBe

#svpol #infradep #dktrp

SJ har fått minska antal tåg till Köpenhamn på grund av kapacitetsbrist på Öresundsbron berättar affärschef Petter Essén på seminariet “Skåne som hub för internationell tågtrafik”. #Europaspåret enda förslag på ny Öresundsförbindelse med kapacitet till SJs fjärrtåg. @SJ_AB #svpol

#Europaspåret är viktig för Hamburg och Nordtyskland på grund av godstransporterna mellan Skandinavien och Hamburg.

Med #Europaspåret minskas CO2-utsläppet med 96 % per nettoton mellan Stockholm och Hamburg.

https://t.co/qAGylIM3AU

Load More...