Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om Europaspåret

Stor klimatpotential i Europaspåret

Kreera Samhällsbyggnad har på uppdrag av Landskrona stad beräknat Europaspårets klimatpotential.

Slutsatser

  • År 2040 kommer Europaspåret avlasta vägnätet Helsingborg – Köpenhamn – Rödby – Hamburg med mer än en lastbil i minuten, dygnet runt.
  • Med Europaspåret ökas person- och godstågskapaciteten över Öresund. Detta möjliggör att man år 2040 kan flytta 12 miljoner ton gods per år till järnvägen, vilket motsvarar ca 462 000 lastbilar och 0,46 miljoner ton CO2 per år.
  • Med Europaspåret minskas CO2-utsläppet på sträckan Göteborg-Hamburg med 94%.
  • Med Europaspåret minskas CO2-utsläppet på sträckan Stockholm-Hamburg med 96%.
  • Europaspåret kommer spara 28 miljoner ton CO2 i utsläpp.
  • Kapacitetsökningen för järnvägen skapar ytterligare överflyttningspotential väg till järnväg motsvarande 135 miljoner ton CO2.
  • Trafikverkets nya samhällsekonomiska värdering av koldioxid medför en utsläppsbesparing på 80 miljarder SEK för Europaspåret.

Läs hela klimatberäkningen här.


Artikel i Hamburger Abendblatt

Hamburger Abendblatt skriver om Europaspåret.

”Hamburg hamns arbetsgivarorganisation stöttar Europaspåret eftersom det kommer knyta den ekonomiskt starka region i södra Sverige närmare Hamburg och möjliggör mer godstågstransport till vår hamn” säger Gunther Bonz, Präsident Unternehmensverband Hafen Hamburg.

Läs hela artikeln här (betalvägg).

HH-tunneln erbjuder inte godstågskapacitet

”Europaspåret Landskrona-Köpenhamn är vad klimatet behöver när gods flyttas från väg till järnväg”, skriver Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona i Kvällsposten 8 januari 2020.

Följ oss på Twitter

"Det rimliga alternativet är Europaspåret, en 19 kilometer lång tågtunnel för fjärr-, regional- och godståg mellan Landskrona och Köpenhamn(...) Genom att ihärda med HH-tunneln förloras värdefull tid som hade kunnat läggas på att förverkliga Europaspåret."
https://t.co/nyUF6vsjhF

Bo-Lennart Nelldal, professor emeritus i tågtrafikplanering på KTH uttalar att HH-förbindelsen "blir mer lokal-regional tågtrafik på järnvägen och på så sätt kommer den inte att avlasta Öresundsbron". #dktrp #svpol #järnväg #greatercph

https://t.co/P4Ho0EEyrJ

Load More...