Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om Europaspåret

Danskarna dumpar HH-förbindelsen

Den danska transportministern Benny Engelbrecht (S) uttalade den 23 mars till tidningen Sjællandske Nyheder att Danmark inte vill gå vidare med en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Nu behövs en ny utredning av infrastrukturen över Öresund med ett bredare perspektiv som också inkluderar Europaspåret, en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn.

Det är bland annat kapacitetsproblem på järnvägen mellan Köpenhamn och Helsingör samt ökande vägtrafik på norra Själland som får den danska transportministern att dra i bromsen kring en HH-förbindelse.

– Uttalandet från danska transportministern är förhoppningsvis en öppning för att kunna börja titta mer på vad en ny Öresundsförbindelse ska lösa. Detta har man inte undersökt innan man påbörjade utredningen av HH-förbindelsen, och nu är det dags att man analyserar frågan ur ett bredare perspektiv, säger Christian Alexandersson, ansvarig för projektet Europaspåret i Landskrona stad.

En ny utredning som fokuserar på vad som behöver lösas på båda sidor Öresund måste inkludera samtliga förslag på lösningar, däribland Europaspåret. Europaspåret är ett förslag till en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn och enda förslaget som kan hantera gods- och fjärrtåg. Förbindelsen kan också utveckla regionaltrafiken och kan kombineras med en bilförbindelse i samma tunnel. Europaspåret är självfinansierande genom att EU-stöd och avgifter från bil och tågtrafik finansierar förbindelsen efter samma modell som den kommande Fehmarn-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland.

–  Det är många saker som en ny Öresundsförbindelse ska lösa. Det handlar till exempel om ökad kapacitet, redundans för gods- och fjärrtåg, kortare restider, redundans för regionaltrafiken, kapaciteten på Malmö godsbangård och Köpenhamns huvudbangård. Med Europaspåret löser vi många av dessa problem på riktigt, och därför anser vi att svenska och danska statliga myndigheter nu måste ta med Europaspåret i en ny utredning som fokuserar på hur vi löser dessa problem, säger Christian Alexandersson.

SJ och Skogsindustrierna kommenterar

Smedjan Timbro har efter att Trafikverket har presenterat analysen av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kommenterat utredningen och processen kring en ny Öresundsförbindelse. 

– Regionpolitikerna i Skåne har bestämt att Landskrona är ett ointressant alternativ. Men vi vet ju inte det eftersom ointresset gjort att Europaspåret inte blivit ordentligt utrett av Trafikverket. Landskrona står och kämpar utan att kunna påvisa den nytta som de menar att deras alternativ har. Om man ska ta ett beslut att använda nationella resurser på en ny förbindelse, så måste alla alternativen upp på bordet så att vi vet vad Landskrona-alternativet kan ge. För godset är Europaspåret mycket bättre eftersom det har kapacitet för godståg. Om vi ska använda resurser så måste vi veta hur vi ska prioritera rätt, säger Karolina Boholm, talesperson för transport- och infrastrukturfrågor hos Skogindustrierna. 

– Utredningen visar väldigt tydligt att HH-förbindelsen är till för regionala tåg. Man räknar inte med att det kommer vara attraktivt för långväga persontåg och definitivt inte för godståg. Med de förutsättningarna ser jag inte att en HH-förbindelse kommer ha någon större praktisk betydelse för SJ, säger Pär Helgesson, ansvarig för samhällskontakter och höghastighetståg hos SJ. 

Läs hela artikeln här. 

I HD/Sydsvenskan har SJ också uttalat sig om i Europaspåret:

– Det viktiga är att det byggs mer kapacitet mellan Sverige och Danmark, en fast förbindelse som klarar både godstrafik och långväga persontåg. Det är oundvikligt om järnvägen ska kunna expandera. Och då är Landskronas alternativ väldigt konkret. Det skulle vara konstigt om man inte tittade på Europaspåret, tillsammans med andra möjligheter, säger Pär Helgesson.

Utredning bekräftar att HH blir en lokal järnvägsförbindelse

Torsdag 28 januari presenterade Trafikverket och danska Vejdirektoratet sin analys av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Utredningen visar att tågförbindelsen mellan de två städerna blir en lokal förbindelse utan kapacitet till fjärr- och godståg. Landskrona stad är kritisk till HH-förbindelsen och hela processen kring en ny Öresundsförbindelse. Nu måste en ny utredning snabbt utreda andra förslag inklusive Landskrona-Köpenhamn.  

Det finns ett stort behov av ny kapacitet över Öresund för gods- och fjärrtåg. När Fehmarn-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2029 beräknas godstågstrafiken att fördubblas och Öresundsbron blir en flaskhals. Utredningen av HH-förbindelsen visar tydligt att en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör inte är lösningen. Det kan enbart bli en lokal förbindelse med lokal nytta. 

 – Utredningen bekräftar det som vi har vetat länge. Helsingborg-Helsingör har inte de förutsättningar som krävs för att skapa en järnvägsförbindelse som bidrar till klimatomställningen och skapar kapacitet och redundans. Landskrona har mycket bättre förutsättningar för en järnvägsförbindelse till Danmark och nu måste vårt förslag utredas på statlig nivå, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona. 

 Landskrona stad driver projektet Europaspåret som är ett förslag till en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn. Europaspåret ökar järnvägskapaciteten över Öresund med 100 procent och kan hantera regional-, fjärr- och godståg. Förbindelsen säkrar också redundans i järnvägstrafiken så det finns ytterligare en väg över Öresund för alla tåg om Öresundsbron stängs. 

– Med utredningen är det tydligt att HH-förbindelsen primärt är ett lokalt stadsutvecklingsprojekt för Helsingborg. Men nästa Öresundsförbindelse måste vara till nytta för hela Sverige och förbättra konkurrenskraften. Därför kan vi inte slösa mer tid på enbart HH-förbindelsen utan man måste titta på alternativa förbindelser som Landskrona-Köpenhamn, säger Christian Alexandersson, ansvarig för projektet Europaspåret i Landskrona stad.

Följ oss på Twitter

Statsminister Stefan Löfven @SwedishPM säger i #pldebatt att viktigaste för klimatet är att flytta godstransporter från väg till järnväg. Vad väntar vi på? - Utred fast förbindelse Landskrona-Köpenhamn så det finns kapacitet och redundans för godstågen mot Kontinenten. #svpol

Meget interessant artikel i @ingdk om flaskehalsen København H - Nordens mindste hovedbanegård.

Skal dele af trafikken herunder internationale tog køre udenom København H i fremtiden? Og hvilket muligheder er der for at øge kapaciteten?

https://t.co/3s8Y32ORAL

#dktrp

Load More...