Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om Europaspåret

EUROPASPÅRET Danmark – Sverige 2022

EUROPASPÅRET

En fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Europaspåret är ett självfinansierat projekt med syfte att skapa en fast förbindelse mellan Danmark och Sverige. Projektet tar avstamp i de trafikutmaningar och kapacitetsproblem som finns i Öresundsregionen och tillgodoser behov när det gäller pendling, långväga resande och godstrafik. 

Läs mer i vår nya broschyr 2022

Godstrafikstruktur – steg 1 + 2

NYTT GODSSTRÅK

Europaspåret skapar:

  • Fördubblad kapacitet för godståg
  • Kortare körsträcka
  • Kortare gångtid
  • Avlastar Kävlinge, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö från genomgående godstrafik
  • Ökar kapaciteten och minskar kapacitetskonflikter för persontrafik i Skåne och framför allt kring Malmö
  • Redundans med två stråk
  • Godslösning -> Prioriterat av EU vilket ger möjlighet till 40-50% medfinansiering

Följ oss på Twitter

Kapacitet och redundans för transporter över Öresund = Europaspåret.

Glädjande att se i #nationellplan!

#svpol #infrapol #järnväg @infradep @Trafikverket

Dejligt at mødes med andre som er lige så enthusiatiske omkring udvikling af jernbanen som os på #RAILcph i København idag.
@TransportDTU @banedanmark #banebranchen #bane #14minutter

#dktrp #dkpol Sveriges Transportminister @TomasEneroth tager nu initiativ til en bredere dansk-svensk analyse af en ny Øresundsforbindelse, hvor København-Landskrona-forbindelsen undersøges. Vigtig milepæl! @TRM_dk @Vejdirektoratet @ingdk @Trinebramsen https://t.co/gMdkDWM4IM

Milstolpe! @TomasEneroth tar initiativ till en dansk-svensk utredning av Europaspåret. Äntligen breddas perspektivet och alla alternativ till ny Öresundsförbindelse utreds.
@infradep @Trafikverket @regionskane @GreaterCph #svpol #järnväg @NewsOresund
https://t.co/gMdkDWM4IM

Statsminister Stefan Löfven @SwedishPM säger i #pldebatt att viktigaste för klimatet är att flytta godstransporter från väg till järnväg. Vad väntar vi på? - Utred fast förbindelse Landskrona-Köpenhamn så det finns kapacitet och redundans för godstågen mot Kontinenten. #svpol

Load More...