Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om Europaspåret

Senaste nytt om Europaspåret

I vårt senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om hur fler kommuner i Skåne vill se en utredning av Europaspåret och hur en ny Öresundsförbindelse kan bidra till bättre tågförbindelser i Danmark. Du kan få senaste nytt om Europaspåret genom att anmäla dig vårt...

Inbjudan till infomöte den 14 april

Det finns idag bara en järnvägsförbindelse mellan Sverige och Danmark - Öresundsbron - som ska hantera både person- och godstransporter. Bron och dess landanslutningar har kapacitetsproblem och tågtrafiken över Öresund förvantas öka kommande år. Om bara sex år öppnar...

Fler vill se en utredning av Europaspåret

Förtroendevalda i Region Skåne och nordvästra Skånes kommunsamarbete Familjen Helsingborg argumenterar i en debattartikel i Skånska Dagbladet för att Skåne behöver en bredare syn på en ny Öresundsförbindelse.  "Den ökande godstrafiken genom Skåne är det kanske...

Transportnytt skriver om Europaspåret

Transportnytt skriver i senaste nummer om förslagen på en ny Öresundsförbindelse. Europaspåret är enda förslag som kan hantera godståg och lösa problemet med kapacitet och redundans för järnvägstrafiken över Öresund. - Jag tror och hoppas att rikspolitikerna ser att...

Senaste nytt om Europaspåret

I senaste nyhetsbrev om Europaspåret kan du läsa om Europaspårets potential för överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och varför Green Cargo anser att det är viktigt med två vägar för godståg till och från Sverige.Du kan få senaste nytt om...

Följ oss på Twitter

Nyhetsbrev ute nu!

Bland annat om att fler vill se en utredning av Europaspåret och att vi bjuder in till infomöte 14 april.

https://www.europasparet.se/senaste-nytt-om-europasparet-2/

En ny Øresundsforbindelse kan i fremtiden forbedre togtrafikken på Kystbanen.

Landskronas borgmester Torkild Strandberg (L) skriver i @sndk_nyheder om Kystbanen og en ny Øresundsforbindelse og opfordrer til åben dialog om emnet.
https://www.sn.dk/sjaelland/kystbanens-udfordringer-lad-os-taenke-ud-af-boksen/
#kystbanen #dktrp

Mycket bra att infrastrukturminister @andreas_carlson lyfter viktigheten av redundans i järnvägssystemet över Öresund.
Bara en fast förbindelse från Landskrona (Europaspåret) kan skapa redundans, men såklart ska alla förslag utredas av @Trafikverket

https://www.sydsvenskan.se/2023-03-13/ministern-i-hoghojdsintervju-kriget-i-ukraina-talar-for-ett-tunnelbygge-under-oresund

Fler vill se en utredning av Europaspåret!
Förra veckan publicerade @Skanskanse en debattartikel av förtroendevalda i Region Skåne och nordvästra Skånes kommunsamarbete Familjen Helsingborg om att Skåne behöver en bredare syn på en ny Öresundsförbindelse.

@greatercph #oresund

Europaspåret innebär stora möjligheter för snabba tågförbindelser från den svenska västkusten mot Köpenhamn och Kontinenten. Idag är restiden på järnväg Göteborg-Köpenhamn cirka 165 minuter. Med Europaspåret skulle restiden minska med hela 60 minuter.

Load More