Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om Europaspåret

SJ och Skogsindustrierna kommenterar

Smedjan Timbro har efter att Trafikverket har presenterat analysen av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kommenterat utredningen och processen kring en ny Öresundsförbindelse. 

– Regionpolitikerna i Skåne har bestämt att Landskrona är ett ointressant alternativ. Men vi vet ju inte det eftersom ointresset gjort att Europaspåret inte blivit ordentligt utrett av Trafikverket. Landskrona står och kämpar utan att kunna påvisa den nytta som de menar att deras alternativ har. Om man ska ta ett beslut att använda nationella resurser på en ny förbindelse, så måste alla alternativen upp på bordet så att vi vet vad Landskrona-alternativet kan ge. För godset är Europaspåret mycket bättre eftersom det har kapacitet för godståg. Om vi ska använda resurser så måste vi veta hur vi ska prioritera rätt, säger Karolina Boholm, talesperson för transport- och infrastrukturfrågor hos Skogindustrierna. 

– Utredningen visar väldigt tydligt att HH-förbindelsen är till för regionala tåg. Man räknar inte med att det kommer vara attraktivt för långväga persontåg och definitivt inte för godståg. Med de förutsättningarna ser jag inte att en HH-förbindelse kommer ha någon större praktisk betydelse för SJ, säger Pär Helgesson, ansvarig för samhällskontakter och höghastighetståg hos SJ. 

Läs hela artikeln här. 

I HD/Sydsvenskan har SJ också uttalat sig om i Europaspåret:

– Det viktiga är att det byggs mer kapacitet mellan Sverige och Danmark, en fast förbindelse som klarar både godstrafik och långväga persontåg. Det är oundvikligt om järnvägen ska kunna expandera. Och då är Landskronas alternativ väldigt konkret. Det skulle vara konstigt om man inte tittade på Europaspåret, tillsammans med andra möjligheter, säger Pär Helgesson.

Utredning bekräftar att HH blir en lokal järnvägsförbindelse

Torsdag 28 januari presenterade Trafikverket och danska Vejdirektoratet sin analys av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Utredningen visar att tågförbindelsen mellan de två städerna blir en lokal förbindelse utan kapacitet till fjärr- och godståg. Landskrona stad är kritisk till HH-förbindelsen och hela processen kring en ny Öresundsförbindelse. Nu måste en ny utredning snabbt utreda andra förslag inklusive Landskrona-Köpenhamn.  

Det finns ett stort behov av ny kapacitet över Öresund för gods- och fjärrtåg. När Fehmarn-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2029 beräknas godstågstrafiken att fördubblas och Öresundsbron blir en flaskhals. Utredningen av HH-förbindelsen visar tydligt att en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör inte är lösningen. Det kan enbart bli en lokal förbindelse med lokal nytta. 

 – Utredningen bekräftar det som vi har vetat länge. Helsingborg-Helsingör har inte de förutsättningar som krävs för att skapa en järnvägsförbindelse som bidrar till klimatomställningen och skapar kapacitet och redundans. Landskrona har mycket bättre förutsättningar för en järnvägsförbindelse till Danmark och nu måste vårt förslag utredas på statlig nivå, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona. 

 Landskrona stad driver projektet Europaspåret som är ett förslag till en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn. Europaspåret ökar järnvägskapaciteten över Öresund med 100 procent och kan hantera regional-, fjärr- och godståg. Förbindelsen säkrar också redundans i järnvägstrafiken så det finns ytterligare en väg över Öresund för alla tåg om Öresundsbron stängs. 

– Med utredningen är det tydligt att HH-förbindelsen primärt är ett lokalt stadsutvecklingsprojekt för Helsingborg. Men nästa Öresundsförbindelse måste vara till nytta för hela Sverige och förbättra konkurrenskraften. Därför kan vi inte slösa mer tid på enbart HH-förbindelsen utan man måste titta på alternativa förbindelser som Landskrona-Köpenhamn, säger Christian Alexandersson, ansvarig för projektet Europaspåret i Landskrona stad.

Landskrona stad förordar att regeringen tillsätter utredning om Europaspåret

Regeringen gav 2020 Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för en ny infrastrukturproposition som förväntas att presenteras i vår. Inriktningsunderlaget är på remiss fram till 29 januari 2021. Landskrona stad skickar ett eget remissyttrande till Infrastrukturdepartementet för att uppmärksamma regeringen på det internationella perspektivet. Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland kommer enligt trafikprognoser att fördubbla godstrafiken på järnvägen och för att Sverige och svensk industri kan dra nytta av det nya järnvägsstråket krävs en ny järnvägsförbindelse över Öresund med godskapacitet. Förslaget om en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn kallad Europaspåret är det enda förslaget på en ny fast Öresundsförbindelse med godskapacitet. 

Läs hela Landskrona stads remissyttrande här.  

Följ oss på Twitter

Interessant at også @HelsingoerDag skriver om @SJ_AB s ønske om, at Landskrona-København inddrages i kommende undersøgelse af en ny Øresundsforbindelse.

#dktrp #dkpol #jernbane #tog @Vejdirektoratet @TRM_dk @GreaterCph

https://t.co/xUxOKthPy3

Vi glæder os til at præsentere vores forslag om Landskrona-København som alternativ Øresundsforbindelse på et seminar arrangeret af Nordisk Jernbanesamarbejde den 2. marts.

#jernbane #tog #dkpol #dktrp @Vejdirektoratet @TRM_dk

https://t.co/V7vpdGNCEm

Regionaltrafiken ska öka, SJ vill köra fler fjärrtåg, godstågen kommer att fördubblas och Öresundsbron blir en flaskhals.

Så ser framtiden ut för järnvägstrafiken över Öresund.

https://t.co/ipndbmFrjm

@HjelmgrenJonas Mitt fokus är inte i första hand finansieringsfrågan utan samhällsnyttan. En ny fast Öresundsförbindelse måste klara fjärrtåg och godståg. Om detta har jag skrivit flera gånger. Läs igen.

@ktamsons @P4Stockholm Helt fel. Godståg och fjärrtåg behöver högre prioritet om det ska bli någon minskning av trafiken.. @andersaakesson @emmaberginger

Load More...