Nyheter och artiklar

Här hittar du de senaste nyheterna om Europaspåret och processen om en ny Öresundsförbindelse.

Nyheter

Senaste nytt om Europaspåret – mars 2024

I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om att olika förslag på ny Öresundsförbindelse fyller olika funktioner och hur Europaspåret fyller de behov som Trafikverket preliminärt pekar på i sin utredning om kapacitet och redundans för transporter över Öresund. Du kan...

Senaste nytt om Europaspåret – februari 2024

I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om varför vi tror Trafikverkets pågående utredning om kapacitet och redundans kan skapa framsteg för en ny Öresundsförbindelse samt om en ny inriktning för arbetet med nästa Öresundsförbindelse i dansk-svenska...

Lund-politiker: Bygg en tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn

Tre politiker från Lund skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle om Europaspåret och uppmanar regeringen att snarast fatta beslut om Europaspåret för att hantera ökningar i godstågstrafiken bland annat genom Lund och skapa möjligheter för utökad persontågstrafik....

Senaste nytt om Europaspåret – december 2023

I årets sista nyhetsbrev kan du bland annat läsa om vårt möte med bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) samt ett viktigt beslut i Greater Copenhagen som visar att danska och svenska regioner och kommuner är överens om att det behövs en gemensam...

Artiklar

Vi slår hål på myterna om Europaspåret

Det händer att felaktiga eller onyanserade påståenden om Europaspåret lyfts i debatten. Det är viktigt för oss att slå hål på de myter som ibland sprids och därför försöker vi här att gå igenom de mest vanliga påstående och ge vår förklaring. Myt # 1: Europaspåret är...

På väg mot en ny Öresundsförbindelse – vad har hänt?

En ny Öresundsförbindelse har diskuterats i många år. Det kan vara svårt att hålla koll på hur debatten och processen har utvecklat sig så därför har vi nedan sammanställt de viktigaste händelserna från Öresundsbron öppnade 2000 och fram till idag. Det har vid flera...

Vem betalar för infrastrukturprojekt?

Infrastrukturprojekt kan skapa stora samhällsekonomiska och trafikala nyttor, men är också mycket kostsamma. Finansieringen - vem som ska betala - är därför ett viktigt led i beslutsprocessen och planeringen av stora infrastrukturprojekt. Vi försöker här förklara de...