Rapporter och analys

Europaspåret har utretts och analyserats sen 2015. Nedan finns samtliga analyser och broschyrer om Europaspåret. Kontakta oss gärna om du önsker mer detaljerat information om Europaspåret. 

Broschyr om Europaspåret 2023

Överflyttning från väg till järnväg 2023

Broschyr om Europaspåret 2022

Klimatpotential med Europaspåret 2020

Broschyr om Europaspåret 2019

Broschyr om Europaspåret 2017

Broschyr om Europaspåret 2016

Broschyr om Europaspåret 2015

Nyttoanalys 2015