Europaspåret i detaljer

En sænketunnel under Øresund

Øresund er lavvande mellem København og Landskrona. Derfor kan man bygge en sænketunnel med relativt lave hældninger. Tunellen anlægges med støbte tunnelelement, som sænkes ned i en udgravet rende i havbunden. Derefter fyldes renden og tunnelen dækkes med et tykt jordlag, som holder tunnelen på plads. Europasporets tunnelsektioner består af separate tunnelrør til bil- og togtrafik.

Europasporet bygges dermed på samme måde som Femern-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland, der skal åbne 2029. Fabrikken i Rødbyhavn, som fremstiller tunnelelementerne til Femern-forbindelsen, kan dermed benyttes til at fremstille Europasporets tunnelelement. 

 

Europasporet i København

Illustrationen viser, hvordan Europasporet forbindes til København og den eksisterende jernbane i Danmark. Illustrationen viser også, hvordan en bilforbindelse i samme tunnel kan forbindes til Østlig Ringvej, som er under planlægning. Læs mere om bilforbindelsen her.

Europasporet forbindes til København ved Prøvestenen. Herfra går Europasporet i boret tunnel under jorden til Københavns Hovedbanegård. Den borrede tunnel bygges med samme teknik som Citytunnellen i Malmø uden åbne skakte i byen. Der er samtidigt mulighed for at lave en separat tunnel til godstog, som kommer op til jordoverfladen vest for Københavns Hovedbanegård.  

Europasporet i Landskrona

Illustrationen viser, hvordan Europasporet forbindes til Landskrona og den eksisterede jernbane på svensk side. Europasporets tunnel kommer op til jordoverfladen på en kunstig ø lige syd for Gråen og forbindes til Landskrona med en lavbro. Sydvest for Landskrona Station anlægges en ny stationsdel i lighed med Hyllie Station i Malmø.