En ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark

Fördubblar järnvägskapaciteten, minskar restiderna och förbättrar möjligheterna för hållbar person- och godstrafik.

Varför är Europaspåret en bra idé?

Europaspåret tar avstamp i de trafikutmaningar och kapacitetsproblem i Öresundsregionen som påverkar både den regionala och den internationella järnvägstrafiken. Med en kombinerad väg- och järnvägstunnel mellan Sverige och Danmark kan flera infrastrukturproblem på både sidor av Öresund lösas – och finansieras. 

Fakta om Europaspåret

19 km lång tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn för fjärr-, regional- och godståg med bilförbindelse i samma tunnel.

Minskar restiden från Stockholm till Köpenhamn, Hamburg och Berlin med 30 minuter.

Minskar restiden från Göteborg till Köpenhamn, Hamburg och Berlin med 60 minuter.

Ökar järnvägskapaciteten över Öresund med 100% och avlastar järnvägen genom Lund, Malmö och Köpenhamns flygplats.

Bidrar till klimatomställningen genom att flytta godstransporter från väg till järnväg. Europaspåret kommer spara 28 miljoner ton CO2 i utsläpp.

Skapar kapacitet till fördubblingen av godstågstransporter som förväntas när Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2029.

Skapar tillsammans med Öresundsbron ett sammanhängande, robust och pålitligt tågsystem över Öresund med redundans.

Skapar avsevärt kortare restider och förbättrar pendlingsmöjligheterna.

Ökar den gemensamma arbetsmarknadsregion i Öresundsregionen.

Ett självfinansierande projekt med avbetalningstid på mindre än 40 år.

Nyhetsbrev

Du kan få senaste nytt om Europaspåret genom att anmäla dig vårt nyhetsbrev.

Nyheter

Senaste nytt om Europaspåret

I Europaspårets senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om hur både SJ och svensk stålindustri ser behov av en ny Öresundsförbindelse som kan öka kapaciteten och skapa redundans för både gods- och fjärrtåg.Du kan få senaste nytt om Europaspåret genom att anmäla dig...

läs mer