Europaspåret - en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Europaspåret skulle fördubbla järnvägskapaciteten över Öresund, förbättra möjligheterna för fjärr- och godstrafiken mellan Sverige och kontinenten och minska restiderna inom Öresundsregionen.

Varför är Europaspåret en bra idé?


För att efterfrågan på att köra tåg över Öresundsbron kommer att öka kommande år. Nuvarande kapacitet kommer inte räcka till. Europaspåret är det enda förslaget på en ny fast förbindelse med kapacitet för regional-, fjärr- och godståg.

Fakta om Europaspåret

19 km lång tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn för fjärr-, regional- och godståg.

Minskar restiden från Stockholm till Köpenhamn, Hamburg och Berlin med 30 minuter.

Minskar restiden från Göteborg till Köpenhamn, Hamburg och Berlin med 55 minuter.

Ökar järnvägskapaciteten över Öresund med 100% och avlastar järnvägen genom Lund, Malmö och Köpenhamns flygplats.

Grön infrastruktur som flyttar godstransporter från väg till järnväg.

Kan hantera den ökning av godstågstransporter som förväntas när Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2028.

Skapar tillsammans med Öresundsbron ett sammanhängande, robust och pålitligt tågsystem över Öresund med redundans. 

Skapar avsevärt kortare restider inom Öresundsregionen och förbättrar pendlingsmöjligheterna.

Ökar arbetsmarknadsregionen med 325 000 personer i arbetsför ålder.

En investering på 48 miljarder SEK som kan få upp emot 40 % i EU-bidrag.

Nyheter

Bilförbindelse möjlig i Europaspåret

Med anledning av danske Vejdirektoratets arbete med en Östlig Ringvej runt om Köpenhamn har Landskrona stad tittat på möjligheten att lägga till en bilförbindelse i Europaspårets tunnel till regional-, fjärr- och godståg. Lösningen behöver utredas djupare men det...

läs mer

Trafikexpert: Risk för felval av ny järnväg över Öresund

Dr. Gerhard Troche, senior trafik­expert vid KTH:s järnvägs­grupp, skriver i Svenska Dagbladet om en kommande Öresundsförbindelse. "En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör utvecklar inte järnvägen eller säkrar fler klimatsmarta transporter. En förbindelse...

läs mer

Klicka här för att ladda ner vår senaste rapport med allt du behöver veta om Europaspåret.