Europaspåret - en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Europaspåret skulle fördubbla järnvägskapaciteten över Öresund, förbättra möjligheterna för fjärr- och godstrafiken mellan Sverige och kontinenten och minska restiderna inom Öresundsregionen.

Varför är Europaspåret en bra idé?


För att efterfrågan på att köra tåg över Öresundsbron kommer att öka kommande år. Nuvarande kapacitet kommer inte räcka till. Europaspåret är det enda förslaget på en ny fast förbindelse med kapacitet för regional-, fjärr- och godståg.

Fakta om Europaspåret

19 km lång tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn för fjärr-, regional- och godståg.

Minskar restiden från Stockholm till Köpenhamn, Hamburg och Berlin med 30 minuter.

Minskar restiden från Göteborg till Köpenhamn, Hamburg och Berlin med 55 minuter.

Ökar järnvägskapaciteten över Öresund med 100% och avlastar järnvägen genom Lund, Malmö och Köpenhamns flygplats.

Grön infrastruktur som flyttar godstransporter från väg till järnväg.

Kan hantera den ökning av godstågstransporter som förväntas när Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2028.

Skapar tillsammans med Öresundsbron ett sammanhängande, robust och pålitligt tågsystem över Öresund med redundans. 

Skapar avsevärt kortare restider inom Öresundsregionen och förbättrar pendlingsmöjligheterna.

Ökar arbetsmarknadsregionen med 325 000 personer i arbetsför ålder.

En investering på 48 miljarder SEK som kan få upp emot 40 % i EU-bidrag.

Nyheter

Landskrona ger inte upp kampen om tunnlar under sundet

En tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn har kapacitet för godståg och ger snabbare restider i hela regionen. Därför fortsätter vi arbetet med Europaspåret. Se inslaget från SVT Helsingborg om Europaspåret, Landskrona ger inte upp kampen om tunnlar under sundet. ...

läs mer

Europaspåret bäst för höghastighetstrafik

“Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn, den enskilt bästa lösningen för höghastighetstrafik från Stockholm till Köpenhamn och vidare till Hamburg samt för godstågstrafiken, är den riktiga underdogen”, skriver Csaba Bene Perlenberg i Kvällsposten Hade...

läs mer

Vi ska utreda lösningar som ger utökad järnvägskapacitet

“Mitt hopp är att vi utreder lösningar som ger utökad järnvägskapacitet. Om det är via HH eller via Landskrona är inte viktigast. Det viktiga är att en ny förbindelse inte blir en ren väglösning” säger ordförande i trafikutskottet Jens Holm (V) till Sydsvenskan.  Nya...

läs mer

Klicka här för att ladda ner vår senaste rapport med allt du behöver veta om Europaspåret.