En fast förbindelse mellan Sverige och Danmark

Fördubblar järnvägskapaciteten över Öresund, minskar restiderna och förbättrar möjligheterna för hållbar person- och godstrafik.

Varför är Europaspåret en bra idé?

Europaspåret tar avstamp i de trafikutmaningar och kapacitetsproblem i Öresundsregionen som påverkar både den regionala och den internationella järnvägstrafiken. Med en kombinerad väg- och järnvägstunnel mellan Sverige och Danmark kan flera infrastrukturproblem på både sidor av Öresund lösas – och finansieras. 

Fakta om Europaspåret

19 km lång tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn för fjärr-, regional- och godståg med bilförbindelse i samma tunnel.

Minskar restiden från Stockholm till Köpenhamn, Hamburg och Berlin med 30 minuter.

Minskar restiden från Göteborg till Köpenhamn, Hamburg och Berlin med 60 minuter.

Ökar järnvägskapaciteten över Öresund med 100% och avlastar järnvägen genom Lund, Malmö och Köpenhamns flygplats.

Bidrar till klimatomställningen genom att flytta godstransporter från väg till järnväg. Europaspåret kommer spara 28 miljoner ton CO2 i utsläpp.

Skapar kapacitet till fördubblingen av godstågstransporter som förväntas när Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2029.

Skapar tillsammans med Öresundsbron ett sammanhängande, robust och pålitligt tågsystem över Öresund med redundans.

Skapar avsevärt kortare restider och förbättrar pendlingsmöjligheterna.

Ökar den gemensamma arbetsmarknadsregion i Öresundsregionen.

Ett självfinansierande projekt med avbetalningstid på mindre än 40 år.

Nyhetsbrev

Du kan få senaste nytt om Europaspåret genom att anmäla dig vårt nyhetsbrev.

Nyheter

Reportage: Europaspåret har vind i seglen

"Länge var HH-förbindelsen, tunnlar för väg- och järnväg mellan Helsingborg och Helsingör den hetaste kandidaten för en ny Öresundsförbindelse. Men nu har förslaget på en tåg- och biltunnel mellan Landskrona och Köpenhamn fått vind i seglen". Så skriver Nordisk...

läs mer

Senaste nytt om Europaspåret

Senaste nyhetsbrev handlar om att alla alternativ till ny Öresundsförbindelse har kommit upp på bordet, men att det fortfarande är väldigt lite fokus på de konkreta problemen en ny Öresundsförbindelse ska lösa. Du kan också läsa om intressanta möten i Danmark samt ny...

läs mer

Ny rangerbangård i Skåne?

Skåne är en hub för godstrafik på järnväg mellan Sverige/Norge och Kontinenten, och Öresundsbron är en central passage för svensk import och export. Godstransporterna på järnväg förväntas bli betydligt fler, längre och tyngre inte minst när Fehmarn Bält-förbindelsen...

läs mer