En ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark

Fördubblar järnvägskapaciteten, minskar restiderna och förbättrar möjligheterna för hållbar person- och godstrafik.

Varför Europaspåret?

Europaspåret tar avstamp i de trafikutmaningar och kapacitetsproblem i Öresundsregionen som påverkar både den regionala och den internationella järnvägstrafiken. Med en kombinerad väg- och järnvägstunnel mellan Sverige och Danmark kan flera infrastrukturproblem på både sidor av Öresund lösas – och finansieras. 

Fakta om Europaspåret

21 km lång tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn för fjärr-, regional- och godståg med bilförbindelse i samma tunnel.

Minskar restiden från Stockholm till Köpenhamn, Hamburg och Berlin med 30 minuter.

Minskar restiden från Göteborg till Köpenhamn, Hamburg och Berlin med 60 minuter.

Ökar järnvägskapaciteten över Öresund med 100% och avlastar järnvägen genom Lund, Malmö och Köpenhamns flygplats.

Bidrar till klimatomställningen genom att flytta godstransporter från väg till järnväg. Europaspåret kommer spara 28 miljoner ton CO2 i utsläpp.

Skapar kapacitet till fördubblingen av godstågstransporter som förväntas när Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2029.

Skapar tillsammans med Öresundsbron ett sammanhängande, robust och pålitligt tågsystem över Öresund med redundans.

Skapar avsevärt kortare restider och förbättrar pendlingsmöjligheterna.

Ökar den gemensamma arbetsmarknadsregion i Öresundsregionen.

Ett självfinansierande projekt med avbetalningstid på mindre än 40 år.

LinkedIn

Håll dig uppdaterat om Europaspåret genom att följa oss på Linkedin.

Nyhetsbrev

Du kan få senaste nytt om Europaspåret genom att anmäla dig vårt nyhetsbrev.

X

Håll dig uppdaterat om Europaspåret genom att följa oss på X. 

Nyheter och artiklar

Senaste nytt om Europaspåret – juli 2024

I vårt sista nyhetsbrev innan sommaren kan du bland annat läsa vår reaktion på Trafikverkets utredning om kapacitet och redundans för transport över Öresund samt om den senaste utvecklingen inom gods- och persontransporter över Öresund. Du kan få senaste nytt om...

läs mer

Förstå Europaspåret på två minuter

Europaspåret, ett förslag till en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark, är ett projekt med många dimensioner. Vi försöker här på 2 minuter guida dig igenom vad Europaspåret är, vad det skulle innebära och varför det är den bästa lösningen till en ny...

läs mer