Europaspåret - en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Europaspåret skulle fördubbla järnvägskapaciteten över Öresund, förbättra möjligheterna för fjärr- och godstrafiken mellan Sverige och kontinenten och minska restiderna inom Öresundsregionen.

Vad innebär Europaspåret?

Öresundsbron är idag enda passagen över Öresund för järnvägstrafik. Bron har inte kapacitet till framtidens behov och är redan idag en flaskhals i det europeiska transportsystemet. Det behövs ny kapacitet över Öresund för både regional-, fjärr- och godstrafik. Europaspåret är enda förslag på en ny fast förbindelse över Öresund som ger en helhetslösning för järnvägstrafiken.

Fakta om Europaspåret

19 km lång tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn för fjärr-, regional- och godståg.

Minskar restiden från Stockholm till Köpenhamn, Hamburg och Berlin med 30 minuter.

Minskar restiden från Göteborg till Köpenhamn, Hamburg och Berlin med 55 minuter.

Ökar järnvägskapaciteten över Öresund med 100% och avlastar järnvägen genom Lund, Malmö och Köpenhamns flygplats.

Grön infrastruktur som flyttar godstransporter från väg till järnväg.

Kan hantera den ökning av godstågstransporter som förväntas när Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2028.

Skapar tillsammans med Öresundsbron ett sammanhängande, robust och pålitligt tågsystem över Öresund med redundans. 

Skapar avsevärt kortare restider inom Öresundsregionen och förbättrar pendlingsmöjligheterna.

Ökar arbetsmarknadsregionen med 325 000 personer i arbetsför ålder.

En investering på 48 miljarder SEK som kan få upp emot 40 % i EU-bidrag.

Nyheter

HH-tunneln erbjuder inte godstågskapacitet

"Europaspåret Landskrona-Köpenhamn är vad klimatet behöver när gods flyttas från väg till järnväg", skriver Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona i Kvällsposten 8 januari 2020.

läs mer

Europaspåret mest klimatvänliga sträckan

"Genom att bygga Europaspåret ökas kapaciteten för tågtrafik till och från den europeiska marknaden med över 100 procent", skriver Björn Westerberg vid Tågoperatörerna och Lennart Serder vid Europaspåret i Kvällsposten. Läs artikeln här.

läs mer

Klicka här för att ladda ner vår senaste rapport med allt du behöver veta om Europaspåret.