Europaspåret - en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Europaspåret skulle fördubbla järnvägskapaciteten över Öresund, förbättra möjligheterna för fjärr- och godstrafiken mellan Sverige och kontinenten och minska restiderna inom Öresundsregionen.

Varför är Europaspåret en bra idé?


För att efterfrågan på att köra tåg över Öresundsbron kommer att öka kommande år. Nuvarande kapacitet kommer inte räcka till. Europaspåret är det enda förslaget på en ny fast förbindelse med kapacitet för regional-, fjärr- och godståg.

Fakta om Europaspåret

19 km lång tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn för fjärr-, regional- och godståg. Kan kombineras med bilförbindelse i samma tunnel. 

Minskar restiden från Stockholm till Köpenhamn, Hamburg och Berlin med 30 minuter.

Minskar restiden från Göteborg till Köpenhamn, Hamburg och Berlin med 55 minuter.

Ökar järnvägskapaciteten över Öresund med 100% och avlastar järnvägen genom Lund, Malmö och Köpenhamns flygplats.

Bidrar till klimatomställningen genom att flytta godstransporter från väg till järnväg. Europaspåret kommer spara 28 miljoner ton CO2 i utsläpp. 

Skapar kapacitet till fördubblingen av godstågstransporter som förväntas när Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2029.

Skapar tillsammans med Öresundsbron ett sammanhängande, robust och pålitligt tågsystem över Öresund med redundans. 

Skapar avsevärt kortare restider inom Öresundsregionen och förbättrar pendlingsmöjligheterna.

Ökar arbetsmarknadsregionen med 325 000 personer.

Ett självfinansierande projekt med avbetalningstid på mindre än 40 år.

Nyheter

EUROPASPÅRET Danmark – Sverige 2022

EUROPASPÅRET En fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Europaspåret är ett självfinansierat projekt med syfte att skapa en fast förbindelse mellan Danmark och Sverige. Projektet tar avstamp i de trafikutmaningar och kapacitetsproblem som finns...

läs mer

Godstrafikstruktur – steg 1 + 2

NYTT GODSSTRÅK Europaspåret skapar: Fördubblad kapacitet för godstågKortare körsträckaKortare gångtidAvlastar Kävlinge, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö från genomgående godstrafikÖkar kapaciteten och minskar kapacitetskonflikter för persontrafik i Skåne och framför allt...

läs mer

Klicka här för att ladda ner vår senaste rapport med allt du behöver veta om Europaspåret.