Bilförbindelse

I Danmark planeras för en Østlig Ringvej söder om Köpenhamn. Østlig Ringvej är en naturlig anslutningspunkt för en bilförbindelse med Europaspåret från Landskrona till Köpenhamn. Förbindelsen ger kortare körsträcka och gångtid och kan komplettera nuvarande bilförbindelser över Öresund och öka kapaciteten.

Vägdelen går tillsammans med järnvägen genom sänktunneln under Öresund. Vägen delas av från järnvägsdelen strax öster om Köpenhamn på en ny konstgjord ö över tunneln för Østlig Ringvej. På den konstgjorda ön byggs en trafikplats som ansluter Europaspårets vägdel till Østlig Ringvej. Europaspårets vägdel kommer att avlasta E6 söder om Landskrona och korta restiden mot Köpenhamn, Danmark och kontinenten. 

Eftersom att man kan bygga bilförbindelsen i samma tunnel som järnvägsförbindelsen skapas stora samordningsvinster. Tunnelsektionerna till Europaspåret kan byggas på tunnelfabriken i Rödby, som bygga för Fehmarn Bält-förbindelsen, vilket också skapar stora fördelar. Samtidigt vill en bilförbindelse bidra till finansieringen av Europaspåret genom att generera framtida intäkter.