Om Europaspåret

Europaspåret är ett projekt om en ny fast Öresundsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn. Projektet drivs av Landskrona stad som har gjort utredningar om förbindelsen och arbetar för att förslaget ska utredas av svenska och danska myndigheter.

Det unika med Europaspåret är att förbindelsen kan hantera både regional-, fjärr- och godståg. Inget annat förslag på en ny Öresundsförbindelse kan detta. Anledningen är att man mellan Landskrona och Köpenhamn kan bygga en tunnel med små lutningar som är anpassat för långa och tunga godståg. Samtidigt har man i Landskrona goda möjligheter att ansluta till järnvägsstråken i Sverige. Genom att förbindelsen går direkt till Köpenhamn skapar man en effektiv och snabb förbindelse till den danska huvudstaden och vidare ut i Europa.

Kapaciteten på och kring Öresundsbron för järnvägstrafik är redan idag nära sitt kapacitetstak. 2029 öppnar Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland vilket skapar ett nytt stråk för gods- och fjärrtrafik. En stor del av godstågstrafiken är transittrafik till/från Sverige och när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar förväntas godstågstrafiken att fördubblas. Samtidigt planeras det för ökningar i både den regionala trafiken och den långväga persontrafiken. Med andra ord: markant fler tåg ska köra över Öresundsbron och kapaciteten på bron och landanslutningarna räcker inte till. 

Ett annat viktigt perspektiv är redundans. I dag har tågen ingen alternativ väg över Öresund om Öresundsbron stängs till exempel på grund av hård vind. Det betyder att järnvägen blir mindre tillförlitlig, vilket påverkar möjligheten att transportera gods med järnväg. I dag finns en alternativ väg för godståg från Sverige till Tyskland via tågfärjorna från Trelleborg, men framtiden för tågfärjorna är osäker bland annat på grund av konkurrensen från Fehmarn Bält-förbindelsen. Med Europaspåret säkras redundansen för godstransporterna till Kontinenten för Sveriges industri. 

Vi tror Europaspåret är det förslag som bäst löser de utmaningar vi står inför. Europaspåret ökar järnvägskapaciteten, skapar redundans, möjliggör överflyttning av transporter från väg till järnväg och bidrar därmed till transportsektorns klimatomställning. Och därför tycker vi att Europaspåret bör utredas av nationella myndigheter (Trafikverket och danska Vejdirektoratet). En utredning är en förutsättning för att kunna ta beslut om vilken förbindelse som bäst förbättrar transportsystemet och bidrar till transportsektorns klimatomställning.

Varför behövs Europaspåret?

Efterfrågan på att köra tåg över Öresundsbron kommer att öka kommande år. Nuvarande kapacitet kommer inte räcka till. Europaspåret är det enda förslaget på en ny fast förbindelse med kapacitet för regional-, fjärr- och godståg.