Om Europaspåret

Europaspåret är ett projekt om en ny fast Öresundsförbindelse mellan Sverige och Danmark. Projektet drivs av Landskrona stad som har gjort utredningar om förbindelsen och arbetar för att förslaget ska utredas av svenska och danska myndigheter.

Det unika med Europaspåret är att förbindelsen kan hantera både regional-, fjärr- och godståg. Inget annat förslag på en ny Öresundsförbindelse kan detta. Anledningen är att det mellan Landskrona och Köpenhamn kan bygga en tunnel med jämna lutningar som kan hantera långa och tunga godståg. Vid Landskrona kan man ansluta till befintligt järnvägsnät i Sverige och avlasta de hårt belastade spåren Köpenhamn-Malmö-Lund. Genom att förbindelsen går direkt till Köpenhamn skapar man en effektiv och snabb förbindelse till den danska huvudstaden och vidare ut i Europa samt tillför efterfrågat järnvägskapacitet i Köpenhamn.

 2029 öppnar Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland vilket skapar ett nytt stråk för gods- och fjärrtrafik mellan Skandinavien och kontinenten. En stor del av godstågstrafiken är transittrafik till/från Sverige och när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar förväntas godstågstrafiken och den långväga persontrafiken att öka avsevärt. Samtidigt planeras det för ökningar i den regionala trafiken i Öresundsregionen. Med andra ord: markant fler tåg ska köra på den hårt belastade sträckan Malmö-Öresundsbron-Köpenhamn som blir en flaskhals. 

Idag finns det bara en järnvägsförbindelse över Öresund och därmed inget alternativ om Öresundsbron är stängd eller icke användbar vilket påverkar järnvägens tillförlitlighet och attraktivitet. Redundans – att det finns en alternativ väg – är viktigt för godstransporter och i ett beredskapsperspektiv för att säkra robust infrastruktur. Med Europaspåret skapas redundans för långa och tunga godståg samt militära transporter över Öresund. 

Vi tror Europaspåret är det förslaget som bäst löser de utmaningar vi står inför. Europaspåret ökar järnvägskapaciteten, skapar redundans, möjliggör överflyttning av transporter från väg till järnväg och bidrar därmed till transportsektorns klimatomställning. Nästa steg är att Europaspåret utreds av nationella myndigheter. 

Varför behövs Europaspåret?

Efterfrågan på att köra tåg över Öresundsbron kommer att öka kommande år. Nuvarande kapacitet kommer inte räcka till. Europaspåret är det enda förslaget på en ny fast förbindelse med kapacitet för regional-, fjärr- och godståg.