Finansiering

Europaspåret är ett självfinansierande projekt  

2021 gjordes en ekonomisk kalkyl av Europaspåret som uppdaterades augusti 2023 där järnvägstunneln beräknas kosta cirka 52 miljarder svenska kronor. Detta inkluderar anslutningar och stationer i Sverige och Danmark. Europaspårets vägförbindelse beräknas kosta cirka 33 miljarder kronor.

Europaspåret kan finansieras på samma sätt som Fehmarn Bält-förbindelsen genom EU-finansiering och lån som betalas tillbaka med intäkter från framtida väg- och järnvägstrafik. Därmed är det de som använder förbindelsen som också betalar för den, och Europaspåret belastar inte statsbudgeten. 

Eftersom Europaspåret skapar en ny förbindelse och ökar kapaciteten för person- och godstrafik i en av EU:s prioriterade järnvägskorridorer finns goda möjligheter att Europaspåret kan uppnå 40% medfinansiering från EU för järnvägsdelen, vilket är samma som Fehmarn Bält-förbindelsen.

Europaspårets trafikprognos är avstämd mot bästa kunskap från Trafikverket och Vejdirektoratets utredning av HH-förbindelsen samt den förbättrade restid för väg- och tågtrafik som Europaspåret förväntas skapa. Det är främst personbilstrafiken som förväntas få ett trafikspring upp till prognosresande över några år, medan godstrafiken och järnvägstrafiken snabbt läggs om till effektivare upplägg.

Byggtiden för Europaspåret förväntas vara 8 år och avbetalningstiden mindre än 40 år.

Utredning och analys

Europaspåret har utreds och analyserats sen 2015. Du kan hämta broschyrer, rapporter och analyser här.