Bilförbindelse

Europaspåret är ett självfinansierande projekt 

Europaspårets järnvägstunnel beräknas kosta cirka 56 miljarder svenska kronor. Detta inkluderar anslutningar och stationer i Sverige och Danmark. Bilförbindelsen beräknas att kosta 24 miljarder kronor. 

Detta finansieras på samma sätt som Fehmarn Bält-förbindelsen genom EU-finansiering (40% för Fehmarn Bält) och avgifter för väg och järnvägstrafik i linje med Öresundsbron. Anledningen till att Europaspåret kan få ett relativt stort EU-stöd är att projektet löser en flaskhals för fjärr- och godstrafiken på järnväg i en viktig korridor, vilket prioriteras högt av EU. 

Byggtiden förväntas vara 8 år och avbetalningstiden mindre än 40 år. 

Läs våra utredningar

Nedan hittar du våra rapporter och analyser från 2015 fram till idag. Klicka på respektive länk för att läsa direkt på skärmen. Det finns även möjlighet att ladda ner dokumenten som pdf:er. 

 Europaspåret rapport 2019

Europaspåret rapport 2017

Europaspåret report 2017

Europaspåret rapport 2016

Europaspåret rapport 2015

Europaspåret – nyttoanalys, 2015