Finansiering

Europaspåret är ett självfinansierande projekt 

Europaspårets järnvägstunnel beräknas kosta cirka 56 miljarder svenska kronor. Detta inkluderar anslutningar och stationer i Sverige och Danmark. Bilförbindelsen beräknas kosta 24 miljarder kronor.

Detta finansieras på samma sätt som Fehmarn Bält-förbindelsen genom EU-finansiering och intäkter från framtida väg och järnvägstrafik. Eftersom Europaspåret skapar en ny länk för både internationella fjärrtåg och godståg i ett av EU:s prioriterad järnvägsstråk förväntas det att Europaspåret kan uppnå 40% medfinansiering från EU.

Europaspårets trafikprognos är avstämd mot bästa kunskap från Trafikverket och Vejdirektoratets utredning av HH-förbindelsen samt den förbättrade restid för väg och tågtrafik som Europaspåret förväntas skapa. Det är främst personbilstrafiken som förväntas få ett trafikspring upp till prognosresande över några år, medan godstrafiken och järnvägstrafiken snabbt läggs om till effektivare upplägg.

Byggtiden för Europaspåret förväntas vara 8 år och avbetalningstiden mindre än 40 år.