Godstrafiken

Nuläge för godsstrukturen

I dag finns det två stråk för godståg i Sverige; Södra stambanan och Västkustbanan (Hallandsås). I Danmark finns det idag ett godsstråk via Stora Bält (Jylland) och 2029 skapas ytterligare ett stråk via Fehmarn Bält-förbindelsen. 

Över Öresund finns det dock bara ett godsstråk vilket betyder att Öresundsbron blir en flaskhals i godsstrukturen. Med Fehmarn Bält-förbindelsen beräknas antalet godståg över Öresund att fördubblas och nuvarande kapacitet kommer inte räcka till. Samtidigt finns det ingen redundans/alternativ väg för godstågen över Öresund om bron stängs. 

Idag finns det tågfärjor från Trelleborg, men framtiden för tågfärjorna är osäker på grund av konkurrensen från Fehmarn Bält-förbindelsen. 

 

Godsstruktur med Europaspåret

Genom att bygga Europaspåret fördubblas kapaciteten för godståg över Öresund. Körsträckan och gångtiden blir kortare och fler långväga transporter kan gå på järnväg fram för väg. Europaspåret kan hantera samma långa (upp mot 1050 meter) och tunga godståg som Fehmarn Bält-förbindelsen förbereds för och säkrar redundans för godståg.

Med Europaspåret avlastas också järnvägen i Lund, Malmö och Köpenhamns flygplats Kastrup från godstrafik.

Läs våra utredningar

Nedan hittar du våra rapporter och analyser från 2015 fram till idag. Klicka på respektive länk för att läsa direkt på skärmen. Det finns även möjlighet att ladda ner dokumenten som pdf:er. 

 Europaspåret rapport 2019

Europaspåret rapport 2017

Europaspåret report 2017

Europaspåret rapport 2016

Europaspåret rapport 2015

Europaspåret – nyttoanalys, 2015