Effekter för godstrafiken

Illustrationen visar hur Europaspåret ansluter till Köpenhamn och befintlig järnväg på dansk sida.

Europaspåret ansluter Köpenhamn på utfyllnaden i Nordhavn, och på Nordhavn kan en station med koppling till metron skapas. Under Köpenhamn går Europaspåret i tre separata borrade tunnelrör, två för persontrafik och ett för gods. Persontågen kommer upp till ytan inom Köpenhamn H:s bangårdsområde och en ny stationsdel för Köpenhamn H kan byggas till exempel under Tivoli. Godstågstunneln kommer först upp till ytan söder om centrala Köpenhamn.

 

Läs våra utredningar

Nedan hittar du våra rapporter och analyser från 2015 fram till idag. Klicka på respektive länk för att läsa direkt på skärmen. Det finns även möjlighet att ladda ner dokumenten som pdf:er. 

 Europaspåret rapport 2019

Europaspåret rapport 2017

Europaspåret report 2017

Europaspåret rapport 2016

Europaspåret rapport 2015

Europaspåret – nyttoanalys, 2015