Fjerntrafik

Europasporet mindsker rejsetiden mellem København og Göteborg/Oslo med hele 60 minutter. Rejsetiden København-Stockholm mindsker med 30 minutter via en ny tilslutning til Södra stambanan på svensk side.

Europasporet skulle dermed bidrage til at de Skandinaviske hovedstæder knyttes tættere sammen med bedre togforbindelser. 

Når Femern-forbindelsen åbner 2029, forventes også forbedringerne i jernbanen mellem København og Femern at være klare. Det betyder, at rejsetiden København-Hamborg forbedres med 2,5 time.

Med både Femern-forbindelsen og Europasporet skabes muligheder for at øge fjerntrafiken mellem Skandinavien og Centraleuropa og toget bliver et attraktivt alternativ i forhold til flyet.

Europasporet medfør også øget kapacitet på Københavns Hovedbanegård, hvilket vil stærke København som knudepunkt for internationale togforbindelser til storbyer i Skandinavien og Centraleuropa.