Fjerntrafik

Med Europasporet mindsker rejsetiden København-Stockholm med 30 minutter via en ny forbindelse til jernbanen til hurtigtog mellem Eslöv og Höör. Mellem København og Göteborg forbedres rejsetiden med 55 minutter.

Hvis Sverige udbygger sit banenet til hurtigtog fuldt ud forbedres rejsetiderne København-Stockholm med yderligere en time.

Tabellen herover viser, hvordan rejsetiderne forventes at udvikle sig de kommende år. Når Femern-forbindelsen åbner 2029, forventes også forbedringerne i jernbanen mellem København og Femern at være klare. Det betyder, at rejsetiden København-Hamborg forbedres med 2,5 time. Til 2035 planlægges de første etapper af banenettet til hurtigtog i Sverige. Rejsetiden København-Stockholm forbedres dermed med 50 minutter.