Godstrafikken

Godstruktur idag

Idag er der to korridorer for godstog i Sverige; Södra stambanen og Västkustbanen (Hallandsås). I Danmark er der idag en godskorridor via Jylland og Store Bælt, og 2029 skabes der yderligere en godskorridor, når Femern-forbindelsen åbner. 

Over Øresund er der dog blot en godsforbindelse, hvilket betyder, at Øresundsbroen er en flaskehals i godsstrukturen. Med Femern-forbindelsen beregnes antallet godstog over Øresund at fordobles, og der er ikke nok kapacitet. Samtidigt er der ingen alternativ vej for godstogene, hvis Øresundsbroen lukkes, hvilket skaber en stor usikkerhed for trafikken og for den militære mobilitet. 

I dag er der togfærger mellem Trelleborg og Tyskland, men fremtiden for togfærgerne er usikker på grund af konkurrencen fra Femern-forbindelsen.

 

Godsstruktur med Europasporet

Ved at bygge Europasporet fordobles kapaciteten for godstog over Øresund. Kørestækningen og køretiden bliver kortere, og flere lange godstransporter vil dermed gå på jernbanen i stedet for som vejtransport. Europasporet kan håndtere samme lange (op til 1050 meter) og tunge godstog som Femern-forbindelsen og skaber redundans for godstog gennem at være et alternativ til Øresundsbroen.

Europasporet aflaster også jernbanen fra Lund via Malmø til Københavns Lufthavn (Kastrup) for godstrafik.