Europaspåret i detalj

Havsbotten mellan Landskrona och Europaspåret är relativt grunt med jämna lutningar och bedöms vara lämplig för grundläggning av en sänktunnel. En sänktunnel utförs med förtillverkade tunneldelar som sänks ner i utgrävd ränna i havsbotten som därefter återfylls och tunneln täcks över et tjockt jordlager. Europaspårets tunnelsektion har två separata tunnelrör för järnvägstrafik, ett för vardera riktning. Mellan rören finns ett rör för service och evakuering och ovanför detta ett tunnelrör för ventilation.

 

Illustrationen visar hur Europaspåret knyts an till Landskrona och befintlig järnväg på svensk sida.

Europaspårets tunnel kommer upp till markytan på en konstgjord ö strax söder om ön Gråen och ansluter Landskrona via en lågbro. Strax sydväst om Landskrona station byggs en ny nedsänkt stationsdel i likhet med hur Hyllie station i Malmö är byggd med enkel förbindelse till befintlig station som underlättar smidiga resebyten.

 

Illustrationen visar hur Europaspåret ansluter till Köpenhamn och befintlig järnväg på dansk sida. Illustrationen visar också hur en bilförbindelse i samma tunnel kan anslutas kommande Östlig Ringväg. Läs mer om bilförbindelsen här. 

Europaspåret ansluter Köpenhamn på utfyllnaden i Nordhavn, och på Nordhavn kan en station med koppling till metron skapas. Under Köpenhamn går Europaspåret i tre separata borrade tunnelrör, två för persontrafik och ett för gods. Persontågen kommer upp till ytan inom Köpenhamn H:s bangårdsområde och en ny stationsdel för Köpenhamn H kan byggas till exempel under Tivoli. Godstågstunneln kommer först upp till ytan söder om centrala Köpenhamn.

 

Läs våra utredningar

Nedan hittar du våra rapporter och analyser från 2015 fram till idag. Klicka på respektive länk för att läsa direkt på skärmen. Det finns även möjlighet att ladda ner dokumenten som pdf:er. 

 Europaspåret rapport 2019

Europaspåret rapport 2017

Europaspåret report 2017

Europaspåret rapport 2016

Europaspåret rapport 2015

Europaspåret – nyttoanalys, 2015