Europaspåret i detalj

En sänktunnel under Öresund

Havsbotten mellan Landskrona och Europaspåret är relativt grunt med jämna lutningar och bedöms vara lämplig för grundläggning av en sänktunnel. En sänktunnel utförs med förtillverkade tunneldelar som sänks ner i utgrävd ränna i havsbotten som därefter återfylls och tunneln täcks över et tjockt jordlager. Europaspårets tunnelsektion består av separata tunnelrör för järnväg och biltrafik.

Europaspåret byggs därmed på samma sätt som Fehmarn-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland som ska öppna 2029. Fabriken i Rødbyhavn som bygger elementen till Fehmarn Bält-förbindelsen skulle kunna leverera samma typ av element till Europaspåret. 

 

Europaspåret i Landskrona

Illustrationen visar hur Europaspåret knyts an till Landskrona och befintlig järnväg och bilväg på svensk sida.

Europaspårets tunnel kommer upp till markytan på en konstgjord ö strax söder om ön Gråen och ansluter Landskrona via en lågbro. Strax sydväst om Landskrona station byggs en ny nedsänkt stationsdel i likhet med hur Hyllie station i Malmö är byggd med enkel förbindelse till befintlig station som underlättar smidiga resebyten.

Europaspåret i Köpenhamn

Illustrationen visar hur Europaspåret ansluter till Köpenhamn och befintlig järnväg på dansk sida. Illustrationen visar också hur en bilförbindelse i samma tunnel kan anslutas kommande Östlig Ringväg. Läs mer om bilförbindelsen här. 

Europaspåret ansluter Köpenhamn på utfyllnaden i Nordhavn. Under Köpenhamn går Europaspåret i borrade tunnelrör där persontågen anslutar till Köpenhamn H via Boulevardtunnelen och godstågen kommer upp till ytan vid Dybbølsbro.