Europaspåret i detalj

En sänktunnel under Öresund

Havsbotten mellan Landskrona och Europaspåret är relativt grunt med jämna lutningar och bedöms vara lämplig för grundläggning av en sänktunnel. En sänktunnel utförs med förtillverkade tunneldelar som sänks ner i utgrävd ränna i havsbotten som därefter återfylls och tunneln täcks över et tjockt jordlager. Europaspårets tunnelsektion består av separata tunnelrör för järnväg och biltrafik.

Europaspåret byggs därmed på samma sätt som Fehmarn-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland som ska öppna 2029. Fabriken i Rødbyhavn som bygger elementen till Fehmarn Bält-förbindelsen skulle kunna leverera samma typ av element till Europaspåret. 

 

Europaspåret i Landskrona

Illustrationen visar hur Europaspåret knyts an till Landskrona och befintlig järnväg och bilväg på svensk sida. Kontakta oss gärna för mer detaljerat beskrivning av Europaspårets anslutning i Landskrona. 

Första delen ut i havet byggs på en gemensam väg- och järnvägsbro som övergår på en konstgjord ö likt Pepparholm söder om Gråen. På ön går väg- och järnväg ner i sänktunnel under Öresund med samma tunnelsektioner som Fehmarn Bält-förbindelsen byggs med.  

Strax sydväst om Landskrona station byggs en ny nedsänkt stationsdel i likhet med hur Hyllie station i Malmö är byggd med enkel förbindelse till befintlig station som underlättar smidiga resebyten. Den nya stationsdel byggs med fyra persontågsspår och två godstågsspår. 

Västkustbanan får anslutning till Europaspåret i båda riktningar och Europaspåret ansluter även till Godsstråket genom Skåne och Södra stambanan. 

 

 

Europaspåret i Köpenhamn

Illustrationen visar hur Europaspåret ansluter till Köpenhamn och befintlig järnväg på dansk sida. Illustrationen visar också hur en bilförbindelse i samma tunnel kan anslutas kommande Östlig Ringväg. Läs mer om bilförbindelsen här. 

Europaspåret ansluter Köpenhamn vid Prøvestenen. Europaspåret går under Köpenhamn i borrat tunnel med samma teknik som Citytunneln i Malmö och ansluter till Köpenhamn H. Godstågen kan gå en separat tunnel och komma upp till ytan väst för Köpenhamn. 

 

Utredning och analys

Europaspåret har utreds och analyserats sen 2015. Du kan hämta broschyrer, rapporter och analyser här.