Bilforbindelse

Biler og tog i samme tunnel

 

Danmark planlægger i øjeblikket en Østlig Ringvej rundt om København. Det er meget naturligt, at Østlig Ringvej forbindes med en bilforbindelse til Landskrona. Bilforbindelsen kan anlægges i samme tunnel som baneforbindelsen mellem København og Landskrona på samme måde, som Femern-forbindelsen skal bygges. Dette giver store synergieffekter.

En bilforbindelse fra Østlig Ringvej til Landskrona vil medføre kortere afstand og køretid over Øresund og øge kapaciteten.

Tunnelelementerne til Europasporet kan fremtilles på tunnelfabrikken i Rødby, som skal benytte til Femern-forbindelsen, hvilket også skaber synergieffekter. Samtidigt vil en bilforbindelse bidrage til finansieringen af hele Europasporet inklusive baneforbindelsen, da bilforbindelsen vil generere indtægter i form af afgifter fra framtidig trafik.