Bilförbindelse

Bilar och tåg i samma tunnel

I Danmark planeras för en Østlig Ringvej runt om Köpenhamn. Østlig Ringvej är en naturlig anslutningspunkt för en bilförbindelse med Europaspåret från Landskrona till Köpenhamn. Förbindelsen ger kortare körsträcka, kan komplettera nuvarande bilförbindelser över Öresund och öka kapaciteten.

Vägdelen går tillsammans med järnvägen genom sänktunneln under Öresund. Vägen delas av från järnvägsdelen strax öster om Köpenhamn och ansluter Østlig Ringvejs trafikplats vid Prøvestenen. 

Europaspårets vägdel avlastar E6 söder om Landskrona och kortar restiden mot Köpenhamn, Danmark och kontinenten. 

Eftersom man kan bygga bilförbindelsen i samma tunnel som järnvägsförbindelsen skapas stora samordningsvinster. Tunnelsektionerna till Europaspåret är samma som för Fehmarn Bält-förbindelsen och tunnelfabriken i Rödby kan därmed också användas för Europaspåret. Samtidigt vill en bilförbindelse bidra till finansieringen av Europaspåret genom att generera framtida intäkter. 

Utredning och analys

Europaspåret har utreds och analyserats sen 2015. Du kan hämta broschyrer, rapporter och analyser här.