Godstrafik

Illustrationen viser hvordan Europasporet forbindes til København og den eksisterende jernbane på dansk side.

Europasporet forbindes til København ved Nordhavn, hvor man kan lave en kobling til den københavnske metro. Under  København går Europasporet i tre separate borrede tunneler, to for persontrafik og et for godstog. Persontogene kommer op til overfladen inden for København Hs banegårdsområde og en ny udnerjordisk stationsdel til København H kan bygges for eksempel under Tivoli. Denne bygges på samme måde som Triangeln station i Malmø unden skakte i byen.

Godstogstunnelen kommer først op til overfladen syd for det centrale København.