Bilforbindelse

I Danmark er man igang med at planlægge for en Østlig Ringvej (Havnetunnel) rundt om København. Det er meget naturligt, at Østlig Ringvej forbindes med en bilforbindelse til Landskrona. Bilforbindelsen kan anlægges i samme tunnel som baneforbindelsen mellem København og Landskrona på samme måde, som Femern-forbindelsen skal bygges. Dette giver store synergieffekter.

En bilforbindelse fra Østlig Ringvej til Landskrona vil medføre kortere afstand og køretid over Øresund og øge kapaciteten.

Tunnelelementerne til Europasporet kan bygges på tunnelfabrikken i Rødby, som i øjeblikket bygges til Femern-forbindelsen, hvilket også skaber synergieffekter. Samtidigt vil en bilforbindelse bidrage til finansieringen af hele Europasporet inklusive baneforbindelsen, da bilforbindelsen vil generere indtægter i form af afgifter fra framtidig trafik.

Tilslutning til Østlig Ringvej med eksempelvis en kunstig ø.