Den statlige svenske myndighed Trafikverket har idag fremlagt en analyse af transport over Øresund, som viser, at der er behov for yderligere en Øresundsforbindelse blandt andet for at håndtere stigende trafikmængderne med Femern-forbindelsen.  

Trafikverkets analyse initierades af den svenske regering tilbage i 2022 for at få et bedre vidensgrundlag om kapacitet og redundans (pålidelighed) for transport over Øresund og behovet for en ny Øresundsforbindelse.

Konklusion er, at der allerede idag er brug for yderligere en transportvej over Øresund for jernbanetrafik, samt at der på sikt bliver brug for mere jernbanekapacitet over Øresund. Derfor bør planlægningen af næste Øresundsforbindelse komme igang allerede nu.

– Der er meget positivt, at Trafikverket sætter to streger under, at der er brug for en ny Øresundsforbindelse. Planlægningstiden er lang, og vi skal simpelthen igang, siger Hanne Skak Jensen, projektleder for Europasporet, et forslag til en ny Øresundstunnel mellem København og Landskrona.

Trafikverket anbefaler, at den svenske regering som næste skridt tager initiaitiv til et samarbejde med Danmark om fremtidens transport over Øresund og en ny Øresundsforbindelse.

– Bolden ligger nu hos den svenske regering, som nu bør initiere et samarbejde mellem danske og svenske myndigheder, så man kan lave fælles analyser af trafikken over Øresund, og hvordan en ny Øresundsforbindelse kan opfylde både danske og svenske behov, siger Hanne Skak Jensen.

Ifølge Trafikverket bør en ny Øresundsforbindelse kunne fungere for både person- og godstog for at håndtere kommende trafikmængder fra Femern-forbindelsen, overføre mere godstrafik til jernbane og skabe regionale arbejdsmarkedseffekter. Derudover bør det være en en kombineret forbindelse for vej- og jernbanetrafik for at generere egenfinansiering. 

Landskronas forslag om en tunnel under Øresund mellem København og Landskrona, kaldet Europasporet, er det eneste forslag til en ny forbindelse, som kan håndtere både person- og godstransport på jernbane og vil medføre kortere rejsetider samt en større arbejdsmarkedsregion over Øresund. Forslaget er en kombineret vej- og jernbaneforbindelse, som har potentiale at finansiere sig selv på samme måde som Øresundsbroen og Femern-forbindelsen.

 

For yderligere information kontakt:

Hanne Skak Jensen, projektleder Europasporet, Landskrona kommune, hanne.skakjensen@landskrona.se, mobil: 0046 767246248