14min restid

Europaspåret – en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Öresund är en trång passage i det europeiska core network där EU pekat ut viktiga transportkorridorer genom Europa. Korridorerna ska länka samman transporter från Oslo och Stockholm söderut via Hamburg mot Frankrike och Italien. När den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält står klar kommer trycket öka ytterligare på Öresundsbron. Inte minst vad gäller godstransporter där en 80 procentig ökning av svensk-tysk transitgods väntas.

Läs mer om bakgrunden till Europaspåret

Utredningen

Genom att klicka på PDF länkar kan du läsa Landskrona stads första utredning från 2015 och den nya rapporten från 2017.
Du kan också läsa den senaste rapporten här.

Rapport 2017 finns även på engelska.

1A - Europaspåret 2017 Rapport 1A - Europaspåret 2017 Rapport (5553 KB)

1B - Europaspåret 2017 - eng version 1B - Europaspåret 2017 - eng version (7753 KB)

1C - Europaspåret film 1C - Europaspåret film (42159 KB)

2 - Europaspåret 2016 Broschyr 2 - Europaspåret 2016 Broschyr (1336 KB)

3 - Sverigeförhandlingen - Nyttoanalys Europaspåret - okt 2015 3 - Sverigeförhandlingen - Nyttoanalys Europaspåret - okt 2015 (8914 KB)

4 - Europaspåret 2015 Rapport 4 - Europaspåret 2015 Rapport (6514 KB)

14min restid

Europaspåret innebär:

1.

En järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn

2.

Snabbaste vägen till CPH Kastrup från flera orter i Sverige

3.

Effektiv avlastning av Öresundsbron

4.

Bättre koppling och utvidgad arbetsmarknad i Köpenhamn - Skåne

5.

Drivkraft för ökat bostadsbyggande

6.

Förutsätter inte en bilförbindelse mellan Helsingör och Helsingborg

7.

Möjlighet att ansluta till den nya stambanan. 30-45 min kortare restid från Göteborg/Stockholm till Köpenhamn/Hamburg

8.

Hovedbanegårdens kapacitet ökas från två till fyra genomgående spår och från åtta till tolv plattformar. Kapaciteten ökar med över 50%.

9.

Ring 5 behöver inte byggas ut10.

Uppkoppling till EUs core network uppnås för godståg och höghastighetståg

11.

Möjlig förbindelse till ny containerterminal i Nordhavn