Vad händer om det blir stopp på Öresundsbron? Hur påverkar det transporterna och näringslivet? En ny rapport från Trafikverket sätter fokus på redundans – alternativa transportvägar – för godstransporter på järnväg till och från Sverige. 

Trafikverket har redovisat ett regeringsuppdrag om tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland vilket är idag enda redundansalternativet till Öresundsbron för godstransporter på järnväg. Tågfärjorna har haft minskande beläggning senaste åren eftersom Öresundsbron har mer fördelaktiga priser och kortare transporttider. Med det kommande järnvägsstråket via Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland förväntas järnvägsgodset på färjorna minska ännu mer vilket kan få tågfärjorna att upphöra.

 

Brister i järnvägssystemets redundans 

Trafikverkets rapport konstaterar att det finns brister i järnvägssystemets redundans idag fram för allt för godstrafiken. Om det är stopp för godstransporter via Öresundsbron finns inga andra körvägar utöver tågfärjorna Trelleborg-Tyskland. Tågfärjornas redundansgrad är 15 procent, vilket betyder att endast 15 procent av det järnvägsgodset som passerar Öresundsbron kan flyttas till tågfärjorna. Det finns därmed inget fullgott redundansalternativ idag.

Ett plötsligt stopp på Öresundsbron skulle påverka transportsektorn och exportindustrin negativt. Företagen drabbas av förseningar och ökade kostnader i samband med omlastning av godset till andra transportslag och vid ett längre stopp är det nödvändigt att hitta nya transportstråk för att säkerställa leveranserna och då väljs sannolikt alternativ till järnvägen, enligt Trafikverkets rapport.

Godstransporter på järnväg. Foto: Green Cargo

Redundans avgörande för överflyttning av godstransporter till järnvägen

Järnvägen in och ut ur Sverige är mycket viktig för svensk industri och näringslivets transporter. Enligt Trafikverkets rapport finns en generell önskan i industrin att flytta mer gods till järnvägen men det förutsätter ett redundansalternativ till Öresundsbron för att järnvägen ska ha tillräcklig tillförlitlighet, robusthet och attraktivitet. 

Järnvägen är idag ett i hög grad elektrifierad transportsystem och därför är det positivt för både klimatomställningen och trängseln på vägarna om fler transporter flyttas till järnvägen. För ståltransporter kräver det till exempel tre lastbilar att utföra samma transportarbete som en järnvägsvagn.

Långsiktig redundans med ny Öresundsförbindelse

Fehmarn Bält-förbindelsen kommer medföra att det finns två järnvägsstråk inom Danmark med ökad redundans. Men på en 53 kilometer lång sträcka från Malmö godsbangård över Öresundsbron och vidare till Vigerslev i Danmark kommer det fortfarande bara finnas en väg för järnvägstrafik och därmed ingen redundans.  

Trafikverket konstaterar att tågfärjorna som långsiktigt redundansalternativ har svåra förutsättningarna bland annat för att utbudet är obefintligt och marknaden är liten och svag.

En ny Öresundsförbindelse för järnvägstrafik inklusive tunga godstransporter kan säkra redundans på lång sikt så tillförlitligheten, robustheten och attraktiviteten ökar och fler transporter flyttas till järnvägen. Europaspåret är enda förslaget till en ny Öresundsförbindelse som kan hantera tunga godståg och därmed skapa redundans.

Här kan du läsa mer om vilken effekt Europaspåret skulle ha för godstrafiken på järnväg.