I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om att olika förslag på ny Öresundsförbindelse fyller olika funktioner och hur Europaspåret fyller de behov som Trafikverket preliminärt pekar på i sin utredning om kapacitet och redundans för transporter över Öresund. 

Nyhetsbrev

Du kan få senaste nytt om Europaspåret genom att anmäla dig vårt nyhetsbrev.