Det händer att felaktiga eller onyanserade påståenden om Europaspåret lyfts i debatten. Det är viktigt för oss att slå hål på de myter som ibland sprids och därför försöker vi här att gå igenom de mest vanliga påstående och ge vår förklaring.

Myt # 1: Europaspåret är dyrt och dyrare än andra alternativ

Europaspåret är ett självfinansierande projekt på samma sätt som Öresundsbron och Fehmarn Bält-förbindelsen. Det innebär att förbindelsen finansieras genom EU-stöd och intäkter från den framtida trafik på förbindelsen. Därmed är det de som använder förbindelsen som också kommer att betala den och det krävs inga statliga anslag. Läs mer om hur Europaspåret finansieras här. 

Myt #2: Europaspåret innebär att man ska gräva upp centrala Köpenhamn och Tivoli

Europaspåret anläggs som en sänktunnel under Öresund mellan Landskrona och Köpenhamn. Öster om Köpenhamn förgrenas väg- och järnvägstrafiken och järnvägen fortsätter i borrad tunnel under Köpenhamn i kalkberget med samma teknik som Citytunneln i Malmö. Järnvägen under Köpenhamn borras underifrån vilket innebär att det inte kommer vara stora schakt i stadsmiljön såsom man använder för att bygga metrostationer i Köpenhamn. Läs mer om hur Europaspåret föreslås ansluta till Köpenhamn här. 

Myt #3: Danskarna är inte intresserad av Europaspåret

Anledningen till att danska myndigheter aldrig har haft möjlighet att utreda Europaspåret är den regionalpolitiska överenskommelsen Skånebilden från 2015 där Europaspåret uteslöts. Därför behövs nu ett dansk-svensk arbete om en ny Öresundsförbindelse och Europaspåret för att nationella myndigheter kan utreda, analysera och bedöma vad en ny Öresundsförbindelse ska bidra till och hur Europaspåret kan skapa nyttor både både svensk och dansk sida.

Myt #4: Europaspåret är komplicerat

Vi kan faktisk hålla med om att Europaspåret kan vara lite komplicerat. Europaspåret tar utgångspunkt i de faktiska problemen i järnvägsstrukturen runt Öresund och en analys av framtidens kapacitetsbehov. Problembilden är komplex och det finns ingen enkel lösning men Europaspåret är det förslag som bäst löser många av problemen i infrastrukturen runt Öresund. Samtidigt är den teknik som ska användas för att bygga Europaspåret inte komplicerat. Det är teknik som har använts tidigare och som det finns god erfarenhet av.