Det händer att felaktiga eller onyanserade påståenden om Euroapaspåret lyfts i debatten. Det är viktigt för oss att slå hål på de myter som ibland sprids och därför försöker vi här att gå igenom de mest vanliga påstående och ge vår förklaring.

Myt # 1: Europaspåret är dyrt och dyrare än andra alternativ

Europaspåret är ett självfinansierande projekt på samma sätt som Öresundsbron och Fehmarn Bält-förbindelsen. Det innebär att förbindelsen finansieras genom EU-stöd och intäkter från den framtida trafik på förbindelsen. Därmed är det de som använder förbindelsen som också kommer att betala den och det behövs inga statliga pengar.

Myt #2: Europaspåret innebär att man ska gräva upp centrala Köpenhamn och Tivoli

Europaspåret anläggs som en sänktunnel under Öresund mellan Landskrona och Nordhavn i Köpenhamn. Från Nordhavn borras en tunnel under Köpenhamn till Köpenhamns Huvudbangård, vilket är samma teknik som när Citytunneln i Malmö byggdes. Europaspåret kräver inga nya stationer i Köpenhamn och det kommer därmed inte vara några öppna schakt i staden som det har varit i samband med metrobygget. Europaspåret innebär därmed inte att man ska gräva upp Tivoli eller andra ställen i centrala Köpenhamn.

Myt #3: Danskarna har avvisat Europaspåret

De danska myndigheter har aldrig fått en presentation av Europaspåret. Anledningen till detta är att de svenska myndigheter och Region Skåne tidigare inte har velat undersöka möjligheterna för Europaspåret på grund av prioriteringarna i Skånebilden från 2015. På grund av denna blockering har det inte tidigare vart möjligt för danskare att utreda, analysera och därmed bedöma Europaspåret.

Myt #4: Europaspåret är komplicerat

Ja, vi kan faktisk hålla med om att Europaspåret kan vara lite komplicerat. Europaspåret tar utgångspunkt i de faktiska problemen i järnvägsstrukturen runt Öresund och en analys av framtidens kapacitetsbehov. Problembilden är komplex och det finns därför ingen enkel lösning. Europaspåret är det förslag som bäst löser många av problemen i infrastrukturen runt Öresund – och då får man kanske leva med att det inte går att förklara med några enstaka punchlines. Samtidigt är den teknik som ska användas för att bygga Europaspåret inte komplicerat. Det är teknik som har använts tidigare och som det finns god erfarenhet av.