Stor klimatpotential i Europaspåret

Kreera Samhällsbyggnad har på uppdrag av Landskrona stad beräknat Europaspårets klimatpotential. Slutsatser År 2040 kommer Europaspåret avlasta vägnätet Helsingborg – Köpenhamn – Rödby – Hamburg med mer än en lastbil i minuten, dygnet runt.Med Europaspåret ökas...

Artikel i Hamburger Abendblatt

Hamburger Abendblatt skriver om Europaspåret. ”Hamburg hamns arbetsgivarorganisation stöttar Europaspåret eftersom det kommer knyta den ekonomiskt starka region i södra Sverige närmare Hamburg och möjliggör mer godstågstransport till vår hamn” säger...