Europaspåret bäst för höghastighetstrafik

“Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn, den enskilt bästa lösningen för höghastighetstrafik från Stockholm till Köpenhamn och vidare till Hamburg samt för godstågstrafiken, är den riktiga underdogen”, skriver Csaba Bene Perlenberg i Kvällsposten Hade...