Vi slår hål på myterna om Europaspåret

Det händer att felaktiga eller onyanserade påståenden om Europaspåret lyfts i debatten. Det är viktigt för oss att slå hål på de myter som ibland sprids och därför försöker vi här att gå igenom de mest vanliga påstående och ge vår förklaring. Myt # 1: Europaspåret är...

Vem betalar för infrastrukturprojekt?

Infrastrukturprojekt kan skapa stora samhällsekonomiska och trafikala nyttor, men är också mycket kostsamma. Finansieringen – vem som ska betala – är därför ett viktigt led i beslutsprocessen och planeringen av stora infrastrukturprojekt. Vi försöker här...