Vem betalar för infrastrukturprojekt?

Infrastrukturprojekt kan skapa stora samhällsekonomiska och trafikala nyttor, men är också mycket kostsamma. Finansieringen – vem som ska betala – är därför ett viktigt led i beslutsprocessen och planeringen av stora infrastrukturprojekt. Vi försöker här...

Fler eller färre tåg till Kastrup?

Köpenhamns flygplats, Kastrup, är Nordens största flygplats och ett nav för internationell flygtrafik. Kastrup har stor betydelse för södra Sveriges tillgänglighet till hela världen och spelar en nyckelroll regionalt för att skapa arbetsplatser, tillväxt och...