Godstrafikstruktur – steg 1 + 2

NYTT GODSSTRÅK Europaspåret skapar: Fördubblad kapacitet för godstågKortare körsträckaKortare gångtidAvlastar Kävlinge, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö från genomgående godstrafikÖkar kapaciteten och minskar kapacitetskonflikter för persontrafik i Skåne och framför allt...

Vad är HH-projektet?

HH-projektet En vägtunnel som binder ihop E4/E6 med svensk sida med E47 i DanmarkEn järnvägstunnel för persontrafik Helsingör – Helsingborg med 45-60 min restid Helsingborg C – Köpenhamn H Ring 5 Avlastning för E47 söder om Helsingör behöver på sikt byggas ut för...

Europaspåret 2022

Europaspåret är en förbindelse för väg- och järnvägstrafik mellan Landskrona och Köpenhamn. Europaspåret föreslås bli nästa fasta förbindelse tvärs Öresund. Landskrona är en effektiv punkt för att ansluta till det Svenska järnvägsnätet för både regionaltåg, fjärrtåg...