EUROPASPÅRET Danmark – Sverige 2022

EUROPASPÅRET En fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Europaspåret är ett självfinansierat projekt med syfte att skapa en fast förbindelse mellan Danmark och Sverige. Projektet tar avstamp i de trafikutmaningar och kapacitetsproblem som finns...

Godstrafikstruktur – steg 1 + 2

NYTT GODSSTRÅK Europaspåret skapar: Fördubblad kapacitet för godstågKortare körsträckaKortare gångtidAvlastar Kävlinge, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö från genomgående godstrafikÖkar kapaciteten och minskar kapacitetskonflikter för persontrafik i Skåne och framför allt...

Vad är HH-projektet?

HH-projektet En vägtunnel som binder ihop E4/E6 med svensk sida med E47 i DanmarkEn järnvägstunnel för persontrafik Helsingör – Helsingborg med 45-60 min restid Helsingborg C – Köpenhamn H Ring 5 Avlastning för E47 söder om Helsingör behöver på sikt byggas ut för...