Kreera Samhällsbyggnad har på uppdrag av Landskrona stad beräknat Europaspårets klimatpotential.

Slutsatser

  • År 2040 kommer Europaspåret avlasta vägnätet Helsingborg – Köpenhamn – Rödby – Hamburg med mer än en lastbil i minuten, dygnet runt.
  • Med Europaspåret ökas person- och godstågskapaciteten över Öresund. Detta möjliggör att man år 2040 kan flytta 12 miljoner ton gods per år till järnvägen, vilket motsvarar ca 462 000 lastbilar och 0,46 miljoner ton CO2 per år.
  • Med Europaspåret minskas CO2-utsläppet på sträckan Göteborg-Hamburg med 94%.
  • Med Europaspåret minskas CO2-utsläppet på sträckan Stockholm-Hamburg med 96%.
  • Europaspåret kommer spara 28 miljoner ton CO2 i utsläpp.
  • Kapacitetsökningen för järnvägen skapar ytterligare överflyttningspotential väg till järnväg motsvarande 135 miljoner ton CO2.
  • Trafikverkets nya samhällsekonomiska värdering av koldioxid medför en utsläppsbesparing på 80 miljarder SEK för Europaspåret.

Läs hela klimatberäkningen här.