Lund Kommune tilslutter sig Europasporet

Lund Kommune har længe diskuteret, hvordan man kan fjerne godstogstrafik fra byens centrum. I dag passerer 50 godstog Lund Station hvert døgn uden at stoppe, og når Femern-forbindelsen åbner 2029 forventes godstogstrafikken at blive fordoblet. Med Europasporet skulle...

Lunds kommun ansluter sig Europaspåret

  Lunds kommun har länge diskuterat hur man kan få bort godstågstrafiken från Lunds stadskärna. Idag passerar 50 godståg Lund C varje dygn utan att stanna och efter Femern-förbindelsen öppning 2029 förväntas godstågstrafiken att fördubblas. Med Europaspåret...

Skånebilden har fallit

Juni 2015 ställde Region Skåne och sju skånska kommuner sig bakom Skånebilden – fem prioriterade infrastruktursatsningar i Skåne inför Sverigeförhandlingen om höghastighetsjärnväg. En punkt i Skånebilden är att HH-förbindelsen ska påbörjas så snart som det går. ...