Artikel i Dagens Samhälle 19 juli

I Skånedebatten om en ny förbindelse mellan Skåne och Danmark har behovet av effektiva järnvägslösningar för godstrafiken kommit i skymundan. Bara förespråkarna för Europaspåret Landskrona-Köpenhamn lyfter godstransporterna. Läs mer

Ny tågförbindelse ska knyta Sverige närmare kontinenten

Europaspåret, en planerad fast tågförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn, skulle innebära en lösning på kapacitetsbrist för godstrafik till kontinenten och samtidigt erbjuda tågresenärer en snabbare resa ut i Europa. Ny tågförbindelse ska knyta Sverige...