1 juli redovisar Trafikverket sitt regeringsuppdrag om kapacitet och redundans för transporter över Öresund. I en debattartikel i Altinget skriver projektägare, Christian Alexandersson, att det är dags för Sverige att agera och att vi måste slå fast fyra saker:

1. Det behövs en ny Öresundsförbindelse
Att det bara finns ett järnvägsstråk över Öresund är en stor sårbarhet för näringslivets transporter, arbetspendlingen såväl som för totalförsvaret, försörjningstryggheten och klimatomställningen. För att Sverige kan ta vara på de möjligheter som Fehmarn Bält-förbindelsen skapar och säkra kapacitetsstarka järnvägsstråk med redundans från norra Sverige till kontinenten behövs en ny Öresundsförbindelse.

2. En ny Öresundsförbindelse måste fungera för både gods- och persontåg
För att skapa både statliga och regionala nyttor måste en ny Öresundsförbindelse bidra med redundans och ökad kapacitet för både gods- och persontåg så långväga transporter såväl som den regionala arbetspendlingen kan utökas. Trafikverkets preliminära resultat om kapacitet och redundans pekar också på att en ny Öresundsförbindelse bör fungera för både gods- och persontåg.

3. Det finns ett förslag som skapar både statliga och regionala nyttor
Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn är det enda förslaget som kan hantera både långväga gods- och persontransporter såväl som regional pendlingstrafik. Med Europaspåret skapas redundans och ökad kapacitet för järnvägstrafik över Öresund, kortare restider och både regionala och statliga nyttor. Förslaget är en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse som kan finansieras på samma sätt som Öresundsbron genom EU-stöd och framtida trafikintäkter och därmed utanför nationell plan.

4. Nästa steg: Samarbete med Danmark
Den svenska regeringen måste nu ta initiativ till ett svensk-dansk samarbete om en ny Öresundsförbindelse med fokus på de funktioner en ny förbindelse ska bidra med för att skapa nyttor och lösa de konkreta utmaningar som finns i infrastrukturen kring Öresund. Och i detta arbete bör Europaspåret spela en central roll. Senast det genomfördes ett svenskt-danskt arbete – den strategiska analysen av HH-förbindelsen 2018-2021 – ingick godståg inte alls i utredningen, vilket var ett stort misstag.

Läs hela debattartikeln här.