Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona, skriver i en debattartikel i HD/Sydsvenskan att det är glädjande att Region Skånes ordförande Carl-Johan Sonesson (M) uppmanar regeringen att – tillsammans med Danmark – utreda behoven kring en ny Öresundsförbindelse och samtliga förslag på lösning. Detta ska skapa ett beslutsunderlag som kan peka på vilken förbindelse som bäst löser de nationella infrastrukturbehoven.

Vidare skriver Torkild Strandberg att en ny Öresundsförbindelse är en statlig angelägenhet som behöver bidra till att lösa tre stora utmaningar:

  1. Näringslivets transportbehov. En ny Öresundsförbindelse måste öka kapaciteten och skapa redundans – en alternativ väg – för godstransporter över Öresund och därigenom bidra till ökad konkurrenskraft och tillväxt. Detta är även viktigt för den militära mobiliteten av tunga fordon.
  2. Klimatomställningen. Järnvägen är redan idag ett nästan helt elektrifierat transportsystem och en ny Öresundsförbindelse ska möjliggöra att fler person- och godstransporter går på räls fram för asfalt.
  3. Den regionala arbetspendlingen och tillgängligheten till Kastrup. Den regionala trafiken behöver utökas kommande år och för att skapa en ännu större arbetsmarknadsregion behöver restiderna från fler platser i regionen minska och tillförlitligheten i trafiken öka.

Läs hela debattartikeln här.